Wonen in een gastgezin

Voor wie?
- Je bent (bijna) 18 jaar of ouder.
- Je kan een attest voorleggen van een arts waarin hij/zij verklaart dat je een
handicap en/of een psychiatrische problematiek hebt. Een model van dat attest
kan je verkrijgen bij onze dienst (zie adressen achteraan).
- Je kan je dagen goed invullen met activiteiten thuis of buitenshuis.
- Je wilt de ondersteuning van een gezin.
- Je bent bereid om rekening te houden met de gewoontes en afspraken binnen
het gezin.
- Je wil begeleiding door onze dienst.

Voor wie niet?
- Je hebt onmiddellijk opvang nodig.
- Je wil niet samenwonen met anderen.
- Je hebt op dit moment zware persoonlijke problemen.
- Je hebt elke dag hulp nodig van een begeleider.

Hoe woon je?
Je woont bij een gezin met of zonder kinderen, bij een alleenstaande,
of in een gemeenschap.
Je woont er voor korte of voor een langere tijd.
Je deelt met het gezin (een deel van) hun huis en hun gezinsleven.
Je woont op hetzelfde adres als het gezin.
Je maakt afspraken rond eten, was en strijk, onderhoud van je kamer,
verblijfkosten, …
Je hebt een eigen kamer.
Je hebt voldoende privéleven: eigen activiteiten, afspreken met je vrienden
en/of je familie,…

Welke begeleiding krijg je?
Een begeleid(st)er van onze dienst komt regelmatig op huisbezoek, bij jou en bij
je gezin.
Je kan hulp krijgen bij je dagactiviteit, het samenwonen, je contacten met
anderen, administratie, financiën,…
Ook andere onderwerpen die voor jou en het gezin belangrijk zijn, kunnen ter
sprake komen.

Welke ondersteuning biedt het gezin?
Het gezin biedt je een thuis, een plek om te wonen.
Je kan bij het gezin terecht voor een babbel, voor een luisterend oor, voor
praktische vragen, voor hulp bij persoonlijke verzorging, bij huishoudelijke
zaken,…
Er is regelmatig overleg tussen jou, je gezin en je begeleid(st)er.

Kosten?
De begeleiding door onze dienst is gratis.
Voor je verblijf betaal je aan het gezin een maandelijks bedrag dat bepaald wordt
door het Agentschap Jongerenwelzijn.
Daarnaast krijgt het gezin ook een maandelijkse vergoeding van het
Agentschap Jongerenwelzijn.