Wonen bij familie of kennissen

"Hallo, ik ben Lieve, 56 jaar en ik woon in Boutersem.

Mijn zus heeft een verstandelijke beperking. Alle kinderen verlieten na hun twintigste het huis. Alleen Marthe bleef bij onze ouders wonen. Toen mama stierf, kon papa de zorg voor mijn zus niet langer aan. Ik stelde toen voor dat Marthe bij mij zou komen wonen.

Zes jaar woont ze nu bij ons. Een half jaar geleden vroeg iemand van het ziekenfonds of ik al eens gedacht had aan begeleiding door een dienst voor pleegzorg. Wat ik doe voor Marthe is erkend als pleegzorg en zo heb ik ook recht op een vergoeding.

Ook als iemand met een beperking zelfstandig woont en daarbij door jou ondersteund wordt, kan je hiervoor begeleiding aanvragen bij een dienst voor pleegzorg.

Ik ben heel blij met de steun van mijn begeleidster. Ze zoekt mee uit wat het beste is voor Marthe en ze regelt ook een hoop administratieve zaken, zodat ik me daar geen zorgen meer over hoef te maken. Ik ontvang nu ook maandelijks een financiële tegemoetkoming."

 

 

Voor wie?

Je bent (bijna) 18 jaar of ouder.
Je kan een attest voorleggen van een arts waarin hij/zij verklaart dat je een
handicap en/of een psychiatrische problematiek hebt. Een model van dat
attest kan je verkrijgen bij onze dienst.
Je wil begeleiding door onze dienst.

Hoe woon je?
Je woont al bij familie (broer of zus, nonkel of tante, neef of nicht) of bij iemand
die je goed kent. Of je bent van plan om er binnenkort te gaan wonen.
Je deelt met hen (een deel van) hun huis en hun gezinsleven.
Je hebt hetzelfde adres als het gezin.
Je hebt een eigen kamer.
Je kan voldoende privéleven hebben: eigen activiteiten, afspreken met je
vrienden en/of je familie,…

Welke begeleiding krijg je?
Een begeleid(st)er van onze dienst komt regelmatig op huisbezoek, bij jou en bij
je gezin.
Je kan hulp krijgen bij je dagactiviteit, het samenwonen, je contacten met
anderen, financiën, administratie,…
Ook andere onderwerpen die voor jou en je gezin belangrijk zijn, kunnen
besproken worden.

Welke ondersteuning biedt je gezin?
Je gezin biedt je een thuis, een plek om te wonen.
Je kan bij je gezin terecht voor een babbel, voor een luisterend oor, voor
praktische vragen, voor hulp bij persoonlijke verzorging, bij huishoudelijke
zaken,…
Er is regelmatig overleg tussen jou, je gezin en je begeleid(st)er.

Kosten?
De begeleiding door onze dienst is gratis.
Rond woon- en leefkosten worden afspraken gemaakt tussen jou, je gezin en de pleegzorgdienst.
Daarnaast krijgt je gezin een maandelijkse vergoeding van het Agentschap
Jongerenwelzijn.

Hoe opstarten?
1) Kennismakingsgesprek met een begeleid(st)er van onze dienst.
2)  Intakegesprek met twee begeleid(st)ers van onze dienst. Dat is een gesprek
over wie je bent, welke hulp je wil,…
3)  Teambespreking en beslissing.
4) Ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst met onze dienst.