Wonen in een huis lang verblijf

  • Wat je moet weten

Je bent minstens 21 jaar; je studeert of  je werkt. Je beschikt in het huis over een eigen appartement, net zoals de andere bewoners. Je woont er alleen of samen met je partner. Je engageert je  voor minstens 3 jaar. Je betaalt een beperkte huurbijdrage en een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten.

  • Waarover je moet  nadenken

Zit je in een levensfase waarin je  zin hebt  in een uitdaging? Wil je een stuk van je leven delen met jongvolwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek? Wil je je voor minimaal drie jaar engageren ?

De volgende aspecten van het engagement komen aan bod in het selectiegesprek; het is zinvol dat je ze voor jezelf al eens overloopt:
• Andere manieren van denken  schrikken je niet af; je wilt graag iets leren van anderen, je maakt tijd voor overleg.
• Je hebt interesse voor de leefwereld van de gast.
• Je bent betrokken op de medebewoners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op. Dit betekent ook dat je de gasten  bij  positieve of negatieve gebeurtenissen aanspreekt, bevraagt en ondersteunt.
• Je ondersteunt de gast bij het uitbouwen van  sociale contacten .
• Je biedt praktische en huishoudelijke hulp en ondersteuning , al dan niet samen met een thuiszorgdienst.
• Je hebt oog voor het leerproces bij de gasten.
• Je kan omgaan met grenzen, afstand en nabijheid.
• Je organiseert regelmatig  een huisvergadering, al dan niet samen met de begeleid(st)der.  Hier bespreek je praktische zaken, de sfeer en afspraken.
• Je biedt geen ADL-hulp aan. ADL staat voor ‘activiteiten dagelijks leven’ zoals hulp bieden bij eten en drinken, bij het zich verplaatsen in en uit bed, persoonlijke hygiëne en toilet. Een inwonende vrijwilliger biedt slechts heel uitzonderlijk of tijdelijk dergelijke hulp. ADL-hulp wordt in regel door een thuiszorgdienst geboden.
• Vrijwilligers en gasten respecteren  elkaars wensen , rechten en privacy.

  • De kennismaking en de overeenkomst

Na het kennismakingsgesprek en selectiegesprek beslist het team  of deze vorm van vrijwilligerswerk geschikt is voor jou en kan de kennismaking in het huis starten.
Bij de effectieve start van je engagement onderteken je de huurovereenkomst, een verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement

  • Wat de pleegzorgdienst doet

• Je staat er niet alleen voor. Een begeleider van de pleegzorgdienst begeleidt de gasten.  Er is regelmatig  overleg met jou over de gast .
• Tussendoor kan je met je vragen steeds bij de begeleider terecht.
• Je wordt uitgenodigd op activiteiten van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel.
• Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel sluit voor jou een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Daarin is een waarborg rechtsbijstand voorzien, en je bent ook gedekt voor lichamelijke ongevallen.