Missie en visie

Onze missie

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren.

We doen dit door geschikte pleegzorgers in te schakelen in de hulpverlening.

We leveren zorg op maat voor de gebruikers (= dit zijn de pleegkinderen en hun ouders of  wettelijke vertegenwoordigers en de pleeggasten) door middel van een kwaliteitsvolle begeleiding. We zorgen voor een gepaste ondersteuning voor de  pleegzorgers.

We organiseren deze hulp- en dienstverlening in samenwerking en overleg met de gebruikers, pleegzorgers en hulpverlenende organisaties.

We doen dit met respect voor ieders identiteit en overtuiging.

We zien gebruikers en pleegzorgers als partners in de hulp- en dienstverlening; en waarborgen hun rechten.

Zo levert Pleegzorg West-Vlaanderen, vanuit een pluralistische ingesteldheid, een bijdrage tot een meer solidaire samenleving.

 

Onze visie

De Uitdaging

 

We engageren ons voor een samenleving waar ieder met zijn eigen mogelijkheden uniek mag zijn en waar verbondenheid tussen mensen een bijzondere kracht is.

Om samen

 

We zetten in op het samenleven in gezinnen in alle mogelijke vormen om de levenskwaliteit en kansen van kinderen en volwassenen te verhogen.

Ervoor te gaan

We willen mensen bewust maken van de kansen die pleegzorg kan bieden. Pleegzorg West-Vlaanderen werkt gedreven en enthousiast samen, op een dynamische en creatieve manier.

 

Overtuigd van

De kracht van ieders mogelijkheden

 

We stimuleren iedereen om verantwoordelijkheid op te nemen binnen zijn mogelijkheden en krachten.  Die willen we (h)erkennen en versterken.

 

De kracht van verbondenheid

 

We ondersteunen de kracht van verbondenheid.  Hechte banden maken mensen sterk.  De persoonlijke betrokkenheid in het gezin versterkt kinderen en volwassenen in hun identiteit, rol en betekenis.  Dit maakt ook de kans op een positieve verbondenheid met anderen en de samenleving groter

 

De kracht van respecteren

 

We willen dat iedereen gehoord kan worden en mee kan nadenken over zijn wensen, doelen en perspectieven.  We gaan steeds in dialoog met respect voor ieders eigenheid, overtuigingen en waarden.

 

De kracht van eerlijke communicatie

 

We communiceren open en eerlijk.  Dit vertaalt zich in verstaanbare, toegankelijke en duidelijke communicatie.

 

Onze Visiekegel

Visuele voorstelling van de kernkrachten en ons organogram rond de centrale pleegzorgdriehoek. We visualiseren onze organisatie als elkaar ondersteunende cirkels, met sterke link naar de maatschappij, samenwerkende diensten en overheid.

Hier vind je de opbouw van deze visiekegel.