Projecten

Gezocht: gezinnen met een hart voor autisme

Een kind of jongere met autisme opvoeden of samenleven met een volwassene met autisme vraagt dagelijks veel energie van de ouders of mantelzorgers. We willen hen de mogelijkheid geven om even op adem te komen. Daarnaast voelen jongeren of volwassenen met autisme zelf soms ook de nood om even tot rust te komen, uit hun gezin.
 
Hiervoor werken wij samen met ondersteuningsgezinnen die het kind, de jongere of volwassene met autisme een avond en nacht, een weekend of enkele dagen in de vakantie kunnen opvangen.
 
Dit project is een samenwerking tussen vzw Victor en Pleegzorg West-Vlaanderen.
Heb jij interesse om ondersteuningsgezin te worden of wil je graag meer info?
Klik hier voor de folder en stuur een mailtje naar michiel@vzwvictor.be of info@pleegzorgwvl.be.

Pleegzorggemeenten

Elke Vlaamse gemeente kan zich kandidaat stellen als ‘Pleegzorggemeente’. Daarmee willen steden & gemeenten zich engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden, om zich verder te ontplooien en de welzijnskansen te verhogen. Deze gemeenten zetten met Pleegzorg West- Vlaanderen een duurzame samenwerking op poten. Dit om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier, om zo meer kandidaat-pleeggezinnen aan te trekken en het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergroten en de taboesfeer te doorbreken. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om zelf als bestuur bijkomend de effectieve pleeggezinnen op hun grondgebied een extra duwtje in de rug geven. Gemeentes beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg te ondersteunen.

Hoe pleegzorggemeente worden?
Heb je interesse om Pleegzorggemeente te worden? Neem dan contact op via   Melanie.Louagie@pleegzorgwvl.be. Wij zoeken samen met jou naar een samenwerking waar we ons allebei in kunnen vinden. We proberen elkaar te versterken en te helpen binnen elkaars mogelijkheden. Een berichtje op de website of op je Facebook-pagina, een artikel in het gemeentemagazine, posters en brochures in de openbare gebouwen, ... Alle beetjes helpen om gezinnen met een warm hart in jouw gemeente aan te spreken om pleeggezin te worden. 

Wat krijg je terug?
Pleegzorggemeenten mogen pronken met een speciaal label. Als Pleegzorggemeente krijg je een plekje op onze website en natuurlijk onze eeuwige dankbaarheid!
Deze toppers gingen je al voor: