Giften

Hoe kun je een gift doen?

Je kunt ons een duwtje in de rug geven door een gift te doen met een overschrijving via je bank, pc of mobiele app. Het rekeningnummer van Pleegzorg West-Vlaanderen is: BE87 7370 4627 4194.
 

Waarvoor gebruiken we de giften?

Giften worden gebruikt om zaken te bekostigen die buiten onze gewone werking vallen: bijvoorbeeld het aankleden van een bezoekersruimte, het inrichten van een speltherapieruimte, het aanvullen van materiaal dat we kunnen uitlenen aan pleeggezinnen zoals maxi-cosi's of babystoelen, het financieel ondersteunen van de meest kwetsbaren in pleegzorg die het aan middelen ontbreken om bijvoorbeeld een uitstapje te bekostigen,... Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waarvoor giften kunnen worden aangewend. 
Meer informatie vind je terug in ons sponsordossier.

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg West-Vlaanderen voor 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet zeker niet je e-mailadres te vermelden als mededeling bij je overschrijving om dit attest te bekomen. Met dit attest kan je je gift in mindering brengen op je belastingaangifte.  Op die manier recupereer je tot 45% van het geschonken bedrag. Je kunt ook maandelijks een kleine som doneren via domiciliëring. Nog vragen? Mail ons op fiscaal.attest@pleegzorgwvl.be!

Trooper

Wist je al dat wij ook op Trooper te vinden zijn? Via Trooper kan je ons steunen, simpelweg door online te shoppen. Bij elke online aankoop van een van de meer dan 600 Trooper-partnershops gaat er een procentje van jouw aankoopbedrag naar Pleegzorg West-Vlaanderen. En daar betaal je geen euro extra voor. Meer info? Die vind je op www.trooper.be.

 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.