Week van de Pleegzorg 2020

Matthijs getuigt: “Ik was enig kind toen mijn pleegbroertje tien jaar geleden bij ons in het gezin kwam. Het is leuk dat ik hem dingen kan aanleren, maar zelf heb ik ook veel van hem geleerd, bijvoorbeeld dat iedereen een rugzakje met zich meedraagt en dat je daar rekening mee houdt,” vertelt #trotsepleegbroer Matthijs.
 
De Week van de Pleegzorg is weer daar! Van 13 tot en met 22 november vragen we extra aandacht voor pleegzorg en alle mensen die daarbij betrokken zijn. Dit jaar focussen we op de eigen kinderen van pleegzorgers. Dat zijn de kinderen die al in het gezin woonden voor ze een pleeggezin werden. Want ook hun engagement heeft een grote invloed op het pleegkind of de pleeggast.  En is pleegzorg ook voor hen een meerwaarde? Wees maar zeker, ze zijn stuk voor stuk #trotsepleegbroers en #trotsepleegzussen!
 

#trotsepleegbroer - #trotsepleegzus

In Vlaanderen zijn er heel wat trotse pleegbroers en -zussen. Wil je weten wat zij het leukste vinden aan pleegzorg?
 
Pleegzus Ona verklapt in het filmpje hieronder alvast wat haar favoriete momenten zijn.
 

Dries, Jan en Bob
 
En ook pleegbroers Dries, Jan en Bob zijn fan van pleegzorg.
 
“Hoe ons gezin eruit ziet? Groot!” grapt Dries (17). “Mama, papa, wij drie en dan nog onze kleine pleegbroertjes L en L van 8 en 10 jaar.” Al ziet Dries hen niet per se als ‘pleegbroers’. “Ik zie ze thuis allemaal als gewone ‘broers’. We maken daar geen onderscheid in.” 
 
 
 
Ben je benieuwd naar meer verhalen? Volg ons dan op Facebook en Instagram! En ook op   deze pagina   kan je nog meer verhalen vinden.
 

gedicht Joke van Leeuwen

Een speciaal pleegzorggedicht

Dit jaar bedanken we alle Vlaamse pleeggezinnen met een pleegzorggedicht dat Joke van Leeuwen speciaal voor hen schreef. Tijdens de Week van de Pleegzorg ontvangen alle pleegzinnen dat gedicht in de brievenbus. Ontving jij jouw postkaart al?
 
 
 

 

Zit er een pleegzorger in jou?

Kriebelt het bij jou ook om een kind of volwassene een warme thuis te bieden? Of misschien wil je wel zorgen voor ondersteuning tijdens weekends of vakanties?
 
Vraag   hier jouw infopakket   aan en ontdek welke vorm van pleegzorg het beste bij jou past of schrijf je in voor   een infosessie   in jouw buurt.
 
logo week van de pleegzorg 202
 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.