vrijwilliger worden voor mobiele en ambulante begeleiding

  • Wat je moet weten

Je bent minstens 21 jaar oud. Je woont in Vlaams-Brabant, op een haalbare afstand van de cliënt (dat bekijken we samen, in functie van zijn mobiliteit van en jouw mogelijkheden om je te verplaatsen). Je kan een kennis, buur, vriend of familie van de cliënt zijn, maar geen partner, kind of ouder. Soms kennen vrijwilligers de cliënt die ze zullen ondersteunen op voorhand, meestal niet.
 
  • Waarover je moet nadenken

Zit je in een levensfase waarin je zin hebt in een uitdaging? Wil je een deel van je tijd delen met een volwassene met een handicap ? Wil je je voor minimaal één jaar engageren?
De volgende aspecten van het engagement komen aan bod in het selectiegesprek; het is zinvol dat je ze voor jezelf al eens overloopt:
• Andere manieren van denken schrikken je niet af; je wilt graag iets leren van anderen, je maakt graag tijd voor overleg.
• Je hebt interesse voor de leefwereld van de cliënt.
• Je bent betrokken op de cliënt en bouwt zo een vertrouwensrelatie op. Dat betekent dat je de cliënt bij positieve en negatieve gebeurtenissen aanspreekt, bevraagt en ondersteunt.
• Je ondersteunt de cliënt bij het uitbouwen van sociale contacten. Je ziet hem gemiddeld om de twee weken. Tussendoor heb je ook contact via telefoon of mail.
• Soms bied je praktische hulp, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
• Je biedt geen ADL-hulp aan (ADL staat voor ‘Activiteiten Dagelijks Leven’) zoals hulp bieden bij eten en drinken, bij het naar bed gaan en opstaan, bij persoonlijke hygiëne en toilet. Zulke hulp wordt door een thuiszorgdienst geboden; de vrijwilliger wordt er slechts uitzonderlijk of tijdelijk bij betrokken.
• Vrijwilliger en cliënt respecteren elkaars wensen, rechten en privacy.
 
  • De kennismaking en de overeenkomst

Als er een vraag van een cliënt binnenkomt waarvan jij en de pleegzorgdienst vinden dat ze bij je past, begint de kennismakingsperiode, die we achteraf samen evalueren. Bij de effectieve start van je engagement onderteken je samen met de cliënt en de pleegzorgdienst een overeenkomst.
 
  • Wat de pleegzorgdienst doet

• Je staat er niet alleen voor. Een begeleider van de pleegzorgdienst begeleidt de cliënt. Er is regelmatig overleg met jou over de cliënt en over de manier waarop jullie met elkaar omgaan.
• Tussendoor kan je met je vragen steeds bij de begeleider terecht.
• Je wordt uitgenodigd op activiteiten van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.
• Je krijgt een onkostenvergoeding van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
• Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel sluit voor jou een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Daarin is een waarborg rechtsbijstand voorzien, en je bent ook gedekt voor lichamelijke ongevallen.