Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wie zijn wij?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een dienst voor Pleegzorg erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW). Wij begeleiden pleegkinderen, pleegjongeren en volwassen pleeggasten die verblijven bij pleegzorgers in Vlaams-Brabant en Brussel. Volwassen personen met een beperking en/of psychiatrische moeilijkheden komen in aanmerking voor een begeleiding vanuit pleegzorg.

Naast pleegzorgbegeleiding bieden we ook  Mobiele en Ambulante begeleiding met een vrijwilliger voor personen met een (vermoeden) van handicap. Dit aanbod is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Pleegzorg en begeleiding van personen met een handicap is mogelijk dankzij de inzet van pleegzorgers, pleeggezinnen, vrijwilligers en professionele medewerkers.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een VZW met een Raad van Bestuur.

In overleg met al onze partners in pleegzorg werkten we samen de volgende visie en missie  uit.

 

Onze afdelingen en teams

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel onderbouwt haar toegankelijkheid en bereikbaarheid met een optimale spreiding van de dienstverlening.

Wij bieden onze begeleiding aan vanuit negen teams verspreid over vier afdelingen in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Hierbij een overzicht van onze afdelingen en teams.

In het organigram vind je een overzicht van de teams en diensten. 

 

Bereikbaarheid van onze medewerkers

Alle medewerkers zijn per e-mail te bereiken: voornaam.naam@pleegzorgvbb.be 
(eventuele accenten op de letters weglaten)

 

Crisispermanentie

Voor pleegzorgers, pleegkind/pleeggast en ouders, uitsluitend in geval van een onvoorziene en ernstige crisis: 016/28.48.61

Enkel bereikbaar buiten de kantooruren. Je kan hierop beroep doen door een bericht na te laten op het antwoordapparaat van dit telefoonnummer. Spreek na de toon een duidelijke boodschap in en geef het telefoonnummer door waarop wij je kunnen bereiken. 

Een medewerker van onze dienst controleert het antwoordapparaat iedere avond tijdens de werkdagen rond 20 uur en tijdens weekend- en feestdagen rond 11 uur en rond 20 uur. Deze medewerker belt je vervolgens terug.

 

Onze opdrachten

Voor pleegzorg nemen wij concreet de volgende taken op:

• pleegzorg bekendmaken en nieuwe kandidaat-pleegouders werven
• kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding bieden en selecteren. Meer informatie hierover op de volgende pagina.
• aanvragen voor een pleegzorgsituatie onderzoeken. Contactgegevens voor aanmeldingen vind je op deze pagina.
• de meest geschikte koppeling maken tussen een concrete vraag en een concreet pleeggezin
• alle betrokkenen bij een pleegzorgsituatie professioneel begeleiden en ondersteunen
• de beëindiging van een pleegzorgsituatie zorgvuldig voorbereiden en begeleiden, met aandacht en respect voor alle betrokken partijen
• passende nazorg bieden aan alle betrokkenen

Meer informatie vind je elders op deze website

Voor een overzicht van ons aanbod voor volwassenen kan je hier een kijkje nemen.

 

Jaarverslagen kwaliteitszorg

Hieronder de presentatie van de jaarlijkse resultaten van onze werking en hun evaluatie:
- jaarverslag kwaliteitszorg 2019
- jaarverslag kwaliteitszorg 2018
- jaarverslag kwaliteitszorg 2017
- jaarverslag kwaliteitszorg 2016
- jaarverslag kwaliteitszorg 2015
- jaarverslag 2014

 

Wij zoeken regelmatig naar nieuwe collega's, klik hier