We werken samen met alle betrokkenen in pleegzorg

Samen met gebruikers en cliënten

Ben je tevreden of ontevreden over onze werking? In dit document kan je lezen hoe je dit kan melden.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel werkt samen met de participatieraad. Informatie over participatie bij PVBB vind je hier

In overleg met externe collega's en partners

Samen met het overlegplatform bijzondere jeugdzorg Leuven maakten we de volgende afspraak over combinaties van pleegzorg met verblijf in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.

Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel werken wij aan de verbetering van de opvang van Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen.

Uithuisplaatsing van jonge kinderen? Wat kan pleegzorg hiervoor betekenen? Lees hierover in Agora.

Wij luisteren graag naar uw mening

Heb jij als gebruiker van deze website bemerkingen of suggesties? Aarzel niet om ze kenbaar te maken! Stuur een e-mail naar  johan.ieven@pleegzorgvbb.be

Pleegzorggemeente!?

Leuven, Halle en Meise ondertekenden het charter "pleegzorggemeente" en engageerden zich op die manier om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen. Deze pleegzorggemeentes organiseren geregeld acties om pleegzorg meer bekendheid te geven en/of werken een aantal maatregelen uit die pleegouders kunnen ondersteunen. Verder engageren ze zich om minstens éénmaal per jaar samen te komen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel om de samenwerking te evalueren en gezamenlijke doelen en een jaarkalender vast te leggen voor het komende jaar. Dankzij hun steun en inbreng slagen we erin om meer kandidaat pleeggezinnen te bereiken. 

Aantal pleegzorgers per gemeente in Vlaams-Brabant en Brussel

Een overzicht van het aantal pleegzorgsituaties en het aantal pleegzorgers of pleeggezinnen per gemeente vind je hier.

Project vluchtelingen "Geef de wereld een thuis"

Onze medewerker Lenny Trogh is verantwoordelijk voor de interprovinciale opvolging. Zij schreef een tussentijds rapport met betrekking tot de actuele evolutie van dit project in 2017.