Vakantiekortingen 2020

Enkele partners voorzien specifieke kortingen aan pleeggezinnen voor de vakanties die zij in 2020 organiseren.
Deze kortingen gelden voor alle pleeggezinnen (voor pleegkinderen én voor eigen kinderen).

 

Koning Kevin

www.koningkevin.be

inschrijvingen vanaf vrijdag 6 december
 
Hoeveel bedraagt de Pleegzorg Vlaanderen-korting?
Pleegzorgers krijgen 10% korting.
De actie geldt voor alle pleeggezinnen (voor pleeg- en eigen kinderen).
 
Pleegzorg Vlaanderen-kortingscode:    Pleegzorg2020 - 10%, [naam van pleegouder]  
Indien de kortingscode niet ingevuld wordt, kan er geen korting toegekend worden. 
De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Koning Kevin kan steeds een controle doen via Pleegzorg Vlaanderen op basis van deze namen.
 

www.ideekids.be

inschrijvingen open sinds vrijdag 29 november 2019
 
Hoeveel bedraagt de Pleegzorg Vlaanderen-korting? 
€7 korting per kind per kamp.
• €10 gezinskorting vanaf het 2de kind van een gezin dat deelneemt aan een kamp op dezelfde locatie en in dezelfde week.
• De kortingen zijn niet cumulatief; de hoogste korting wordt automatisch verrekend.
• De korting is enkel geldig op de Idee Kidskampen.
De actie geldt voor alle pleeggezinnen (voor pleeg- en eigen kinderen).
 
Pleegzorg Vlaanderen-kortingscode
Maak je keuze uit het kampaanbod en klik op 'schrijf je in'. 
Bij 'korting' typ je de eerste letters van je werkgever en selecteer je vervolgens Pleegzorg Vlaanderen.
Bij 'code' vul je met hoofdletters  PLEEGZORGVKIDS in. De korting ter waarde van €7 wordt verrekend op de factuur. 
Opgelet bij het invoeren van de kortingscode:  deze is hoofdletter- en spatiegevoelig en moet je onmiddellijk bij inschrijving toevoegen.
 
Afbeeldingsresultaat voor sporta kampen logo

www.sportakampen.be

inschrijvingen zijn geopend
 
Hoeveel bedraagt de Pleegzorg Vlaanderen-korting?
Pleegzorgers krijgen €20 directe korting wanneer ze inschrijven voor een all-in vakantie (waarbij de kinderen blijven slapen). Kiezen ze voor een dagkamp? Dan krijgen ze €10 directe korting.
De actie geldt voor alle pleeggezinnen (voor pleeg- én eigen kinderen).
 
Pleegzorg Vlaanderen-kortingscode:    KG1UK48TPK   
Je vult ze direct in bij het boeken, zodat de korting onmiddellijk wordt toegekend.
 
 
HomeVakantieparticipatie
 
Daarnaast bestaat er voor mensen met een beperkt budget ook het Platform Steunpunt Vakantieparticipatie dat verantwoordelijk is voor het Netwerk “Iedereen verdient vakantie”.
Wil je weten wie ervoor in aanmerking komt: https://iedereenverdientvakantie.login.paddlecms.net/budgetcheck
Hier geldt geen specifieke pleegzorgkorting.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Mijn pleegkind heeft medische hulp nodig. Wat nu?

Een zieke is iemand die in de eerste plaats geholpen moet worden. Onmiddellijk naar de dokter dus. Meestal is dat de huisarts van het pleeggezin. Voor ingrijpende medische handelingen, bijvoorbeeld operaties onder verdoving, is er altijd toestemming nodig, hetzij van de ouders, hetzij van de jeugdrechter.

Wie betaalt de medische kosten?

Als het pleegkind ingeschreven is op het ziekenboekje van de pleegouders, dan betalen de pleegouders de medische kosten. Als dat niet het geval is, moeten de medische kosten geregeld worden via de ziekteverzekering van de ouders. In dat geval zijn het ook de ouders die de medische kosten betalen. 

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Moet ik als pleegouder een advocaat nemen?

Neen, dat is niet nodig. Voor de meeste juridische vragen kan de pleegouder bij de pleegzorgbegeleider terecht.