Pleegzorg voor volwassenen

Ook volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek kunnen in een pleeggezin wonen. We noemen hen ‘pleeggasten’, en de families waar ze verblijven zijn ‘gastgezinnen’.  In 2019 waren er 591 pleeggasten in Vlaanderen. Heel vaak kunnen ze terecht bij een familielid, bijvoorbeeld een broer of zus, maar er zijn ook gezinnen die er bewust voor kiezen om iemand met een beperking thuis op te vangen.

 

Waarom gaat een volwassene in een gastgezin wonen?

Er zijn heel wat redenen waarom volwassenen met een beperking bij een gastgezin gaan wonen. Soms worden hun ouders te oud en zoeken ze een warm gezin waar hun zoon of dochter zich echt thuis kan voelen. Voor ouders kan het ook een hulp zijn wanneer ze de zorg voor hun zoon of dochter met een beperking kunnen delen. Dan mogen pleeggasten af en toe bij een gastgezin logeren. Ook jongeren met een beperking die al een tijdje in een gastgezin woonden, kunnen daar blijven wonen na hun 21ste. Ze kunnen er groeien en wie weet ooit hun eigen vleugels uitslaan.

 

Welke vormen bestaan er?

Pleegzorg voor volwassenen bestaat in verschillende vormen en maten. 

De pleeggast…

  • woont bij iemand die hij kent (broer, zus, personeelslid uit de voorziening, kennis, …)
  • woont bij een gastgezin dat hij vooraf niet kende
  • verblijft voltijds bij het gastgezin. Vaak heeft hij wel een dagbesteding zoals (vrijwilligers)werk 
  • verblijft enkele dagen per week bij het gastgezin en verblijft de andere dagen bijvoorbeeld in een voorziening
  • verblijft en toe tijdens weekends en vakanties bij een gastgezin, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten of om even weg te zijn uit de voorziening

Woont er al een volwassene met een beperking of psychische kwetsbaarheid bij jou?  Weet dan dat je recht hebt op ondersteuning door Pleegzorg. Er komt dan een vaste begeleider aan huis en je ontvangt een financiële vergoeding. 

 

Meer weten?

Benieuwd naar onze pleeggasten? Hier lees je hun verhalen.

Wil je meer weten over de praktische kant? Waar heb je als gastgezin voor een volwassene recht op? Die informatie vind je op deze pagina van onze website.