Voor wie?

 

Wie zijn de kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek die in pleegzorg terecht komen? Waarom kunnen ze niet meer thuis wonen? 

 

Kinderen en jongeren (0-18 jaar)

Kinderen en jongeren komen om heel verschillende redenen in pleegzorg terecht. Meestal kunnen ze door omstandigheden niet meer thuis wonen. Soms zijn de problemen van tijdelijke aard en kan een kind of jongere vrij snel weer naar huis. Soms kampen de ouders met hardnekkige problemen waardoor hun kind langdurig in een pleeggezin verblijft, soms tot ze volwassen zijn. Een terugkeer naar huis kan tot de mogelijkheden behoren, op voorwaarde dat de ouders hun problemen hebben aangepakt.

Sommige ouders vragen zelf hulp bij de zorg voor hun kind(eren). Bij andere ouders duurt het wat langer voor zij inzien dat pleegzorg misschien toch de beste oplossing is. Ten slotte zijn er ook heel wat situaties waarbij de jeugdrechter de opvang in een pleeggezin oplegt. Een jeugdrechter neemt deze beslissing wanneer de veiligheid en ontwikkeling van een kind of jongere in gevaar is en vrijwillige hulpverlening ontoereikend is.

Kinderen of jongeren met een handicap vragen soms bijzondere aandacht en zorg en dat kan soms veel zijn voor ouders. Af en toe ontlast worden door de ondersteuning van een pleeggezin, kan noodzakelijk zijn om vol te houden. Andere ouders hebben dan weer niet de vaardigheden om hun kind met een handicap de opvoeding te geven die het nodig heeft.

 

Volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek

België is één van de weinige landen die pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek organiseert en ondersteunt. Volwassenen binnen pleegzorg zijn soms jongvolwassenen die nog onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te wonen. Sommigen woonden als kind al in het pleeggezin en kunnen er na hun meerderjarigheid blijven. Na een aantal jaren kunnen velen toch zelfstandig gaan wonen, in sommige gevallen met de nodige ondersteuning van gespecialiseerde diensten.

Een andere, grote groep binnen pleegzorg voor volwassenen is ouder. Deze mensen woonden heel hun leven bij hun ouders. Wanneer deze te oud worden of zelf te veel zorg nodig hebben, wordt uitgekeken naar een gastgezin voor hun zoon of dochter. Heel vaak is er iemand uit de familie of de omgeving die de taak van gastgezin op zich wil nemen maar dat is lang niet altijd het geval.

Ook volwassenen met psychische problemen kunnen in een gastgezin terecht. Zij krijgen daardoor de kans om hun leven verder uit te bouwen in een stabiele thuis en met de nodige professionele ondersteuning.
 

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Houden pleegkinderen contact met hun eigen familie?

Je kunt een pleeggezin beschouwen als hulp die aan het natuurlijke netwerk van een kind wordt toegevoegd. Ouders zijn daarin zeer belangrijk. Het dus evident dat pleegkinderen contact kunnen hebben met hun ouders. In veel situaties is dat mogelijk. Denken we maar aan gezinsondersteunende pleegzorg.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.