Wat is pleegzorg

Wist je dat er vandaag meer dan 5000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Verschillende vormen

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen heel kort in een pleeggezin. Anderen blijven dan weer voor lange tijd.

Pleegzorg of adoptie

Pleegzorg of adoptie zijn twee manieren om een kind van iemand anders op te vangen in je gezin.