Sponsor een project

 

Vind je het belangrijk om je als bedrijf sociaal te engageren? Geef je je bedrijf graag een kindvriendelijk imago? Steun dan een van onze projecten en in ruil wordt jouw bedrijf gekoppeld aan pleegzorg.

Elk jaar heeft Pleegzorg Vlaanderen projecten om pleegzorg in Vlaanderen te versterken en te verbeteren. Projecten die pleegzorg in de kijker zetten. Om die te kunnen realiseren zoeken we partners die ons financieel een duwtje in de rug willen geven.

 

Hoe sponsor je een project?

Neem gauw contact op met ons via info@pleegzorgvlaanderen.be. Je kiest zelf een project uit of we zoeken samen naar een actie die bij je bedrijf, organisatie of vereniging past.

 

Cera

Met de steun van Cera kregen de huisstijl en de website van Pleegzorg Vlaanderen een volledige make-over! Het gloednieuwe geheel geeft pleegzorg en de provinciale pleegzorgdiensten een kleurrijke en speelse touch mee. De website spitst zich toe op iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen en pleeggasten, ouders, pleegouders en professionals... Ook gezinnen die zelf pleeggezin willen worden of gewoon informatie over pleegzorg zoeken, vinden er hun weg terug!

Blinc Sales Institute

Blinc Sales Institute is specialist in persoonsgerichte salestrainingen. De organisatie heeft een hart voor kwetsbare kinderen en sponsort onze ontmoetingsgroepen waar pleegjongeren elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en nadenken hoe jongeren in pleegzorg nog beter ondersteund kunnen worden.

/// Meer weten? Surf naar www.blinc.be

Veelgestelde vragen

Een pleegkind in dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen; het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Voor je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. hierin wordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Op het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In bijna de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders trouwens familieleden of kennissen van pleegkinderen of pleeggasten.