Pleegzorggemeente

 

Elke Vlaamse gemeente kan zich kandidaat stellen als Pleegzorggemeente. Daarmee willen ze zich engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen. Gemeentes beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven.

 

Hoe pleegzorggemeente worden?

Heb je interesse om Pleegzorggemeente te worden? Neem dan gauw contact op via info@pleegzorgvlaanderen.be. Wij zoeken samen met jou naar een samenwerking waar we ons allebei in kunnen vinden. We proberen elkaar te versterken en te helpen binnen elkaars mogelijkheden en stellen een actieplan op. Een berichtje op de website of op je Facebook-pagina, een artikel in het gemeentemagazine, posters en brochures in de openbare gebouwen. Alle beetjes helpen om gezinnen met een warm hart in jouw gemeente aan te spreken om pleeggezin te worden.

 

Wat krijg je terug?

Pleegzorggemeenten mogen pronken met een speciaal label. Als Pleegzorggemeente krijg je een plekje op onze website en natuurlijk… Onze eeuwige dankbaarheid!

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Een pleegkind in dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen; het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Voor je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. hierin wordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Op het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In bijna de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders trouwens familieleden of kennissen van pleegkinderen of pleeggasten.