Doe een gift

Je hoeft geen pleeggezin te worden om pleegzorg te steunen. Ook met een gift kun je pleegzorg een warm hart toe dragen.

 

Hoe kun je een gift doen?

Je kunt ons een duwtje in de rug geven door een gift te doen met een overschrijving via je bank of pc…   Je kan ook maandelijks een kleine som doneren via een doorlopende opdracht.  Het rekeningnummer van Pleegzorg Vlaanderen is BE76 0688 9918 7195 (BIC: GKCCBEBB). 

 

Waarvoor gebruiken we de giften?

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moet er permanent geïnvesteerd worden in wervings- en bekendmakingsacties, in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor deze activiteiten ontvangen we geen subsidies.  Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke uitstap, een filmvoorstelling of een gezellig ontmoetingsmoment.

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg Vlaanderen voor een totaalbedrag van 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet dan zeker niet je adres te vermelden als mededeling bij je overschrijving.

Het fiscaal attest wordt eenmaal per jaar afgeleverd, in de maand april van het volgend jaar, en vermeldt het totaalbedrag van alle giften tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het overzicht wordt ook doorgegeven aan de belastingadministratie, dus normaal gezien staat jouw gift al vermeld op jouw Tax On Web.

Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorgvlaanderen.be!

 

Wil je een deel van je erfenis schenken?

Ook een legaat aan Pleegzorg Vlaanderen is mogelijk. Dat kan heel eenvoudig via een eigen, handgeschreven testament of een testament opgemaakt door je notaris. Het is voldoende te vermelden dat je een deel van je bezit nalaat aan Pleegzorg Vlaanderen vzw. Wij betalen slechts 8,5 procent successierechten, dus ruim 90 procent van je erfenis komt ten goede aan het warme engagement en werk binnen Pleegzorg.

Of overweeg een duolegaat. Daarbij schenk je een deel van je erfenis aan een goed doel als Pleegzorg Vlaanderen vzw, en een ander deel aan je erfgenamen. Pleegzorg Vlaanderen neemt dan de successierechten van beide delen op zich. Zo hoeven die andere erfgenamen niets te betalen en steun je tegelijk Pleegzorg.

 

   Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw onderschrijft de Ethische Code van V.E.F.

Je beschikt over een recht op informatie: dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.