Pleegouders Versterken in Opvoeden

 

Het project Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) wil pleegouders extra ondersteunen wanneer hun pleegkinderen te kampen hebben met emotionele of gedragsproblemen. Via een intensieve training en begeleiding krijgen pleegouders het nodige kader mee om deskundig om te gaan met het gedrag van hun pleegkinderen. Op die manier wil Pleegouders Versterken in Opvoeden een antwoord bieden op een mogelijke vroegtijdige beëindiging van het verblijf van het kind in het pleeggezin.

 

Pleegouders Versterken in Opvoeden werd ontwikkeld en onderzocht door Dr. Frank Van Holen, Dr. Femke Vanschoonlandt en Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie op initiatief van de diensten voor pleegzorg en de Vrije Universiteit Brussel. PVO werd gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn.