Dunya

 

Wanneer een kind van allochtone ouders tijdelijk niet thuis kan wonen, is het vaak de wens van de ouders dat het opgevangen wordt door een gezin uit dezelfde cultuur. Dat stelt de ouders gerust maar maakt de opvang ook voor het kind makkelijker. Er is immers een vanzelfsprekende gemeenschappelijkheid tussen het kind en het pleeggezin. In zo’n ingrijpende periode kan dat voor een kind een hele opluchting zijn.

Vanuit het project Dunya gaan we in de Marokkaanse, Turkse en Afrikaanse gemeenschappen op zoek naar gezinnen die een plekje vrij hebben om een kind uit de eigen cultuur tijdelijk op te vangen. Ook het voorbereidingstraject en de ondersteuning vanuit de pleegzorgdienst zijn aangepast op maat van de gezinnen.

 

Contactgegevens

Antwerpen
Sanae Elhaouari - sanae.elhaouari@pleegzorgprovincieantwerpen.be  - 0494/53 26 62
Zohra Zarioh - zohra.zarioh@pleegzorgprovincieantwerpen.be - 0491/56 79 90

 

Limburg
Hannelore Thys - hannelore.thys@pleegzorglimburg.be - 0472/75 10 97

 

Oost-Vlaanderen
Emel Tuncel - emel.tuncel@pleegzorgoostvlaanderen.be - 0492/97 31 37

 

Vlaams-Brabant & Brussel
Caroline Bréart - caroline.breart@pleegzorgvbb.be - 02/42 88 009

 

West-Vlaanderen
Anne Cools - anne.cools@pleegzorgwvl.be - 0492/34 52 13

 

 

Veelgestelde vragen

Een pleegkind in dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen; het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Voor je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. hierin wordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Op het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In bijna de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders trouwens familieleden of kennissen van pleegkinderen of pleeggasten.