Pleegzorg in cijfers

 

7.012

Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek wonen in een pleeggezin in Vlaanderen. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

 

32%

De leeftijd van pleegkinderen is redelijk gelijk verdeeld. De grootste groep van 32% vinden we terug onder de leeftijdscategorieën 0-3 jaar.  Kinderen tussen 4 en 11 jaar vertegenwoordigen 35% van het totaal aantal pleegkinderen.  33% van de pleegkinderen is  tussen 12 en 18 jaar oud.

 

2 op 3

Aanvragen voor een pleeggezin kunnen niet positief beantwoord worden omdat er te weinig pleeggezinnen zijn. Jaarlijks kunnen ongeveer 500 kinderen of jongeren daardoor niet in een pleeggezin terecht.

 

63%

Van de pleeggezinnen zijn netwerkpleeggezinnen. Dat betekent dat ze het pleegkind of de pleeggast al kenden voor het in hun gezin kwam wonen. In 37% van de gevallen spreken we over bestandspleegzorg. Dan had het pleegkind of de pleeggast nog geen band met het pleeggezin.

 

Registratierapport

Je vindt alle cijfers op een rijtje in het registratierapport van Pleegzorg Vlaanderen. Dat kan je hieronder terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.