Participatie

 

Pleegzorg Vlaanderen is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. We brengen deze partijen samen rond de tafel om de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.
 
Participatie betekent letterlijk deelname. De dienst voor pleegzorg vindt het belangrijk dat de betrokkenen deelnemen aan gesprekken en beslissingen over:

  • de persoonlijke situatie van pleegkinderen en -gasten
  • de pleegzorgdiensten
  • pleegzorg in het algemeen

 
Elke pleegzorgdienst heeft daarom een Participatieraad. Daarin zitten pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders. Ze bespreken samen hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.
 
De pleegzorgdiensten hebben vaak ontmoetingsgroepen voor mensen die eenzelfde rol in pleegzorg delen (pleegzorger, pleeggrootouder, ouders,...). Wil je graag meedenken over hoe pleegzorg in Vlaanderen beter kan? Dan kan je deelnemen aan onze dialoogdagen, georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij onze participatieverantwoordelijken van de verschillende diensten:

Participatieverantwoordelijke Pleegzorg West-Vlaanderen
Els Vanderwaeren
m 0492 733741
t  051 269 378
Els.Vanderwaeren@pleegzorgwvl.be
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Dorine Desmet
m 0490 42 46 19
t 09 223 90 99
Dorine.Desmet@pleegzorgoostvlaanderen.be
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Provincie Antwerpen
Anja Janssens
t  015 44 00 66
m 0491 152 683
anja.janssens@pleegzorgprovincieantwerpen.be
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Hermine Marchand
t 016 28 48 68
Hermine.Marchand@pleegzorgvbb.be
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Limburg
Ellen Denckens
t 089 84 07 60
m 0473 88 51 10
ellen.denckens@pleegzorglimburg.be
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Vlaanderen
Heidi Marchal
t 016 23 97 75
heidi.marchal@pleegzorgvlaanderen.be

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.