Participatie

 

Pleegzorg Vlaanderen verbindt alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn en brengt ze in dialoog met elkaar. Pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten zitten er samen rond de tafel om de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.
 

Naast de verbindende taak staat Pleegzorg Vlaanderen ook in om pleegzorg verder uit te dragen in onze samenleving. Onder meer via sensibiliseringsacties trachten we het brede verhaal rond pleegzorg in de kijker te zetten. 
 

Kennis en deskundigheid worden samengebracht en bevorderd via Pleegzorg Vlaanderen. Zowel op Vlaams, nationaal en internationaal vlak volgt Pleegzorg Vlaanderen innovatieve projecten of onderzoeken op om de kwaliteit van pleegzorg verder te verbeteren. 
 

Zit je met vragen over pleegzorg? Ook dan kan je terecht bij Pleegzorg Vlaanderen.

 

Contact

Pleegzorg Vlaanderen
Ravenstraat 98
3000 Leuven

 

Je kan ons ook telefonisch bereiken...

016/23 97 75

 

Wil je ons liever e-mailen?

info@pleegzorgvlaanderen.be

 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.