Participatie

 

Pleegzorg Vlaanderen is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. We brengen die partijen samen rond de tafel om de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.
 
Participatie betekent letterlijk deelname. De dienst voor pleegzorg vindt het belangrijk dat de betrokkenen deelnemen aan gesprekken en beslissingen over:

  • de persoonlijke situatie van pleegkinderen en -gasten
  • de pleegzorgdiensten
  • pleegzorg in het algemeen

 
Elke pleegzorgdienst heeft daarom een Participatieraad. Daarin zitten pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders. Ze bespreken samen hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.
 
De pleegzorgdiensten hebben vaak ontmoetingsgroepen voor mensen die eenzelfde rol in pleegzorg delen (pleegzorger, pleeggrootouder, ouders,...). Wil je graag meedenken over hoe pleegzorg in Vlaanderen beter kan? Dan kan je deelnemen aan onze dialoogdagen, georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen.

Op 31 oktober 2019 kwam het participatietraject van Pleegzorg Vlaanderen en de provinciale pleegzorgdienst tot een hoogtepunt. Tijdens de Grote Dialoogdag stelden vertegenwoordigers van de pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers hun aanbevelingen voor de pleegzorg van de toekomst voor aan vertegenwoordigers uit het beleid en het werkveld.

Een uitgebreid verslag van de Grote Dialoogdag lees je in de publicatie   Grote Dialoogdag 2019. Op weg naar de pleegzorg van morgen.

 
Voor meer informatie over participatie binnen pleegzorg kan je terecht bij onze participatieverantwoordelijken van de verschillende diensten:

 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg West-Vlaanderen
Fleur Bostoen
m 0491 15 68 80
t  051 269 375 
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Krista Vlemmix
t 09 223 90 99
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Provincie Antwerpen
Anja Janssens
t  015 44 00 66
m 0491 152 683
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Hermine Marchand
t 016 28 48 68
 
Participatie Pleegzorg Limburg
Ellen Denckens
t 089 84 07 60
m 0473 88 51 10
 
Kris Vaes
t 089 84 07 60
m 0479 72 18 36
 
Participatieverantwoordelijke Pleegzorg Vlaanderen 
Stéphanie Vandenbossche
m0492 46 65 34

 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.