Samenwerken Ondersteunen in Pleegzorg

 

Een goede samenwerking tussen ouders, pleegzorgers, begeleider en consulent zijn cruciaal bij de opvang van een pleegkind. Toch blijkt dat niet alle plaatsingen probleemloos verlopen. Dit kan het gevolg zijn van samenwerkingsproblemen.

Binnen het onderzoek ‘Samenwerking ondersteunen in pleegzorg (SOP)’ van de Vrije Universiteit Brussel staan samenwerkingsproblemen tussen ouders, pleegzorgers en pleegzorgbegeleiders centraal. Het onderzoek wil de samenwerking in de pleegzorgdriehoek bevorderen. Dat gebeurt via de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een methodiek.

SOP ondersteunt als er problemen zijn tussen ouders en pleegzorgers. Gedurende korte periodes van 3 à 4 maanden wordt intensief met de ouders, pleegzorgers en de pleegzorgbegeleider gewerkt. De bedoeling is om samen te zoeken naar een oplossing voor de problemen én een manier te vinden om met elkaar om te gaan met respect en ruimte voor elkaars mening. De ondersteuning wordt geboden door een ervaren pleegzorgbegeleider die een speciale opleiding kreeg.

 

Meer info?
Klik hier voor de website

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dit kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.