Matching

 

Eén van de taken van een pleegzorgdienst is het selecteren en matchen van kandidaat-pleeggezinnen. Een goed selectie- en matchingproces waarbij pleeggezinnen op een efficiënte en gerichte manier worden voorbereid en kwaliteitsvol aan een pleegkind worden gekoppeld is belangrijk. Het zorgt er immers voor dat de kans groter is dat een pleegzorgsituatie op een positieve manier wordt afgesloten.

 

Het onderzoek Matching van de Vrije Universiteit Brussel heeft als doel een matchingsinstrument te ontwikkelen. Dat moet pleegzorgmedewerkers helpen bij een mogelijke match tussen een kandidaat-pleeggezin en een pleegkind.

 

Meer info?
Klik hier voor de website

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.