Thema’s

Het Kenniscentrum Pleegzorg werkt regelmatig nieuwe pleegzorgrelevante thema’s uit. De uitgebreide uitwerking is hier terug te vinden, meer bondige versies worden in de nieuwsbrieven opgenomen.

NBMV - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Pleegzorg heeft al vele jaren ervaring met het opvangen en begeleiden van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) in gezinsverband. Toen in het najaar 2015 een grote toestroom van vluchtelingen ontstond, steeg ook het aantal NBMV die in België hun toevlucht zochten. In diezelfde periode meldde een groot aantal burgers en gezinnen zich spontaan met het aanbod om een NBMV of zelfs een heel vluchtelingengezinnen hij hen thuis op te vangen. Vanuit de Vlaamse overheid werden projectmiddelen voorzien om die instroom te kanaliseren, de gezinnen voor te bereiden en nadien te begeleiden.
 
Het project “Geef de wereld een thuis” werd opgezet waarbij de diensten met een categoriaal aanbod voor NBMV (opvang in kleinschalige leefgroepen, begeleid zelfstandig wonen) en Vluchtelingenwerk Vlaanderen als belangrijke ondersteunende partners werden betrokken.
 
Geef de wereld een Thuis als projectvorm liep van 2016 tem 2018 maar wordt sinds 2019 integraal in de werking van de diensten voor Pleegzorg opgenomen.

 

Belevingsonderzoek pleegkinderen

In 2016 verscheen het eindrapport ‘Een onderzoek naar de beleving en begeleidingsnoden van pleegkinderen’, (Clé, Van Holen, & Vanderfaeillie, 2016), dat hier wordt samengevat. 27 Vlaamse pleegkinderen met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar die minstens zes maanden in perspectiefbiedende pleegzorg verbleven, werden geïnterviewd. Acht thema’s werden besproken.
 
Meer informatie: 

Belevingsonderzoek pleegzorg.

Gehechtheid

Aangezien pleegkinderen een kwetsbare groep zijn, is het belangrijk om hun ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren. De relatie tussen pleegzorgers en het pleegkind heeft de grootste invloed op die kindontwikkeling. Een veilige gehechtheidsrelatie kan een beschermende element zijn tegen risicofactoren. Daarom moet er voldoende aandacht besteed worden aan de gehechtheidsrelaties van pleegkinderen. In dit dossier gaan we dieper in op gehechtheid in pleeggezinnen.

Dossier gehechtheid (2020)

Gedragsproblemen

Pleegkinderen vertonen duidelijk meer gedragsproblemen dan kinderen in de algemene populatie. In dit thema wordt meer aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van gedragsproblemen, de evolutie tijdens de plaatsing, de ondersteuningsnoden en -vormen van behandelingspleegzorg gericht op gedragsproblemen.

 

Thema Gedragsproblemen (2021)

Invloed van netwerk- en/of bestandplaatsingen

Het aantal netwerkplaatsingen (plaatsing bij familie of in het sociale netwerk) blijft jaar na jaar stijgen en maakt het overgrote merendeel van de plaatsingen uit. In dit thema wordt samengevat wat er geweten is in de literatuur over de eventuele invloed van netwerk- en/of bestandplaatsingen op de pleegzorgsituatie.

 

Thema Netwerk- en bestandspleegzorg (2021)