Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Pleegzorg heeft als doel pleegzorg te optimaliseren. Dit gebeurt door de kwaliteit en effectiviteit van pleegzorg waar nodig te bevorderen en te ondersteunen.

We verzamelen, delen en maken kennis over pleegzorg toegankelijk voor alle betrokkenen professionals en cliënten. Deze kennis kan wetenschappelijk zijn maar kan ook praktijk- en ervaringskennis zijn (die cliënten ontwikkelen door hun ervaringen als pleegzorgers, pleegkind-en/of gast, ouder te delen).

We stimuleren en implementeren relevante methodieken in samenwerking en dialoog met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld. De samenwerking en uitwisseling van expertise binnen de vijf provinciale diensten voor pleegzorg staat centraal, net als uitwisseling van kennis en expertise met externe diensten. Het Kenniscentrum voert zijn activiteiten uit in opdracht van de vijf provinciale diensten voor pleegzorg.

Matching

Het onderzoek Matching wil vraag en aanbod tussen pleeggezinnen en pleegkinderen nog beter op elkaar afstemmen.

Samenwerken Ondersteunen in Pleegzorg

SOP wil samenwerkingsproblemen tussen de betrokken partijen binnen een pleegzorgsituatie aanpakken.