Over ons

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Oost-Vlaanderen is een organisatie die ontstaan is door de fusie van de zeven pleegzorgdiensten die voorheen in Oost-Vlaanderen werkzaam waren. Ook in de andere Vlaamse provincies zijn pleegzorgdiensten gefusioneerd, zodat er per provincie nog één dienst is.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft voor een regionale spreiding gekozen. Met drie regio’s en verschillende locaties willen we zo bereikbaar mogelijk zijn voor onze cliënten.
Een hoofdzetel staat in voor overkoepelende opdrachten en administratie.

 

Waarvoor kan men terecht bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen?

Bij pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de zorg en/of de opvoeding over voor iemand uit een ander gezin. Dit kan een minderjarige (pleegkind/pleegjongere), of een volwassene met een beperking of met een psychisch probleem (pleeggast) zijn.
 

Missie Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert een gepaste gezinssituatie voor wie niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Zo wordt, vanuit een pluralistische visie, een bijdrage geleverd aan een solidaire samenleving

Pleegzorg Oost-Vlaanderen doet dit door pleegzorg bekend te maken, pleegzorgers te zoeken en hen in te schakelen in de hulpverlening.

Een kwaliteitsvolle begeleiding garandeert de gebruikers zorg op maat en de pleegzorgers gepaste ondersteuning.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert hulp- en dienstverlening door samen te werken en te overleggen met de gebruikers, met de pleegzorgers en met andere hulpverlenende organisaties. We doen dit met respect voor ieders identiteit en overtuiging. We zien gebruikers en pleegzorgers als partners in de hulpverlening en waarborgen hun rechten.