Wie beslist over de vaccinatie van pleegkinderen en pleegjongeren?

Wie beslist over de vaccinatie van pleegkinderen en pleegjongeren?