Toegankelijkheidsverklaring

Pleegzorg Vlaanderen vzw streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 .
 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op
 
 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven. De eis(en) waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.
 

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):
De toegankelijkheidseisen die niet in orde zijn, hebben hoofdzakelijk te maken met contrasten in kleur, de omschrijving van afbeeldingen en de hiërarchische volgorde van titels en headers.
 

Onevenredige last

In 2019 werd het plan opgevat om te investeren in een (ver)nieuw(d)e website. Dat plan werd in 2020 verder uitgewerkt en zal in 2021 uitgevoerd worden. Tijdens die vernieuwing zullen we vanaf de basis rekening houden met toegankelijkheid.
 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18/09/2020.
 
Op basis van verschillende tools, onder andere de BOSA Accessibility Check, werd het huidige niveau van toegankelijkheid gemeten. Daaruit bleek dat er structurele issues zijn, die veel tijd en middelen vragen om op te lossen
 
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 18/09/2020.
 

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback om onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@pleegzorgvlaanderen.be of via 016 23 97 75.
 

Verbeteringsplan

Bij de vernieuwing van de website in 2021 zullen we vanaf de basis rekening houden met de toegankelijkheid van de informatie.