Nieuws

Nieuws

Hier ontdek je alle nieuwe initiatieven, maatregelen, interviews en activiteiten rond pleegzorg. Specifiek uit jouw regio of voor heel Vlaanderen.
Oost-Vlaanderen, Vlaanderen
Sinds 1 januari 2019 heeft een pleegouder die werknemer of zelfstandige is, recht op 6 weken pleegouderverlof wanneer een pleegkind langdurig in het gezin komt wonen. Eenzelfde regeling geldt vanaf 1 april 2019 ook voor Vlaamse ambtenaren.Pleegouders die voor minstens 6 maanden een minderjarig pleeg...
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaanderen
Op 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof één bepaling uit het Statuut voor Pleegzorgers geschrapt. Als een pleegkind langer dan een jaar bij het pleeggezin woont, kon de jeugdrechtbank of de familierechtbank beslissen tot een gedwongen delegatie van bevoegdheden van de ouders naar de pleeg...

Overig nieuws