Mobiele en ambulante begeleiding met vrijwilliger

Ruben, 26 jaar: "Sinds enkele jaren weet ik dat ik het syndroom van Asperger heb. Ik woon alleen maar via Mobiele en Ambulante begeleiding met Vrijwilliger vanuit Pleegzorg word ik ondersteund door mijn vrijwilligster Inge. Zij komt met mij mee als ik voor de eerste keer naar de fitness ga, soms doen we samen boodschappen of eten we samen. Ik heb gelukkig een kleine, maar stevige vriendenkring en een familie waar ik op kan terugvallen. Inge is een extra vangnet. Dat geeft mij een veilig en rustig gevoel, want ik kan altijd bij iemand terecht."

 

 

Zelfstandig wonen met een steuntje in de rug

Een goed leven uitbouwen en goed omringd zijn door een aantal vrienden: het is de wens van iedereen. Om dit waar te maken kunnen mensen met een handicap beroep doen op Mobiele en Ambulante begeleiding met Vrijwilliger.

Mobiele en Ambulante begeleiding met VRIJWILLIGER is psycho-sociale begeleiding, steeds zorg op maat en kan dus voor elke persoon heel verschillend ingevuld worden. Je wordt begeleid door een begeleid(st)er van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel. Daarnaast is er een vrijwilliger voor jou met wie je regelmatig contact hebt en met wie je een vertrouwensband opbouwt. De begeleider en de vrijwilliger helpen door regelmatig langs te komen.

 

Welke ondersteuning biedt je vrijwilliger?

Je kan rekenen op een vrijwilliger: iemand die in je buurt woont en met wie je regelmatig afspreekt. Hij/zij kan een alleenstaande zijn of een gezin met of zonder kinderen. Ofwel ken je je vrijwilliger al van vroeger, ofwel zoekt onze dienst voor jou een vrijwilliger.

Je kan terecht bij je vrijwilliger voor een babbel, om af en toe samen te eten, misschien voor boodschappen of klusjes, om samen een deel van je vrije tijd door te brengen,... Er is regelmatig overleg tussen jou, je vrijwilliger en je begeleid(st)er.

 

Welke begeleiding krijg je?

Je hebt regelmatig gesprekken met de begeleid(st)er van onze dienst. Je kan hulp krijgen bij je dagbesteding, je contacten met anderen, je werk, het plannen van je huishoudelijke activiteiten, vrije tijd, administratie, financiële zaken,... Ook andere onderwerpen die voor jou belangrijk zijn, kan je bespreken.

 

Hoe?

Indien je gebruik maakt van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) heb je recht op 36 huisbezoeken of 52 afspraken op onze dienst per kalenderjaar. Je kan samen met je begeleid(st)er bepalen hoeveel afspraken je wil. De begeleiding is gratis.

Beschik je over een Persoonsvolgend Budget (PVB) van het VAPH dan kan je hiervan gebruik maken om begeleiding te krijgen. Het aantal begeleidingscontacten is afhankelijk van de grootte van je budget dat je bij ons wenst in te zetten.

 

Voor wie?

- Je bent (bijna) 18 jaar of ouder.

- Je hebt een handicap of een vermoeden van handicap (autisme, verstandelijke handicap, fysieke of zintuigelijke handicap,...).

- Je woont zelfstandig of gaat dit in de nabije toekomst doen.

- Je wil ondersteuning van een vrijwilliger.

- Je wil begeleiding door onze dienst.

- Je woont in de provincie Vlaams-Brabant of Brussel 

 

Hoe woon je?

Je woont in Vlaams-Brabant of in Brussel in een studio, appartement of huis, alleen of met anderen. Of je bent van plan om alleen te gaan wonen.