Logeren in een logeergezin

Wat is logeren?
Je gaat af en toe op bezoek bij een gezin en blijft er overnachten.

Met een logeergezin bedoelen we een gezin met of zonder kinderen, iemand die alleen woont, een woongroep,….
In het logeergezin neem je  deel aan het leven van het gezin en hun activiteiten. 
Het  logeergezin wil de ouders, familie of gastgezin of leefgroep ondersteunen in hun dagelijkse zorg voor de persoon met een handicap of een psychiatrische problematiek. Je gaat logeren op een vooraf afgesproken moment (vb. 1 weekend in de maand, enkele weken in de vakantie, 1 dag per week, enkele weekends per jaar,….)
Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen jou/je ouders/familie/gastgezin/leefgroep en het logeergezin over de verzorging, ondersteuning, leefgewoontes, activiteiten ,...

Onze dienst gaat voor jou op zoek naar een logeergezin of misschien ken je wel iemand die logeergezin wil zijn.

Onze dienst regelt de kennismaking en de eerste contacten. Later neem je zelf contact op met het logeergezin om de logeerperiodes af te spreken. 

Welke begeleiding krijg je?
Onze dienst heeft met jou en/of met je ouders/familie/gastgezin/leefgroep en het logeergezin regelmatig contact.

Voor wie?
- Je bent (bijna) 18jaar of ouder.
- Je woont bij je ouders, bij familie, in een gastgezin, in een leefgroep of alleen.
- Je kan een attest voorleggen van een arts waarin hij/zij verklaart dat je een handicap en/of een psychiatrische problematiek hebt. Een model van dit attest kan je verkrijgen bij onze dienst.
- Je ouders, je familie, je pleeggezin wil op weekend, op vakantie, op bezoek of wil gewoon even rusten. Of je wil eens gaan logeren buiten je leefgroep.

Voor wie niet?
- Je hebt onmiddellijke opvang nodig.

Kosten
De begeleiding door onze dienst is gratis.
Het logeergezin ontvangt een dagvergoeding (bedrag bepaald door het Agentschap Jongerenwelzijn). Een deel van de vergoeding wordt betaald door jou, het andere deel door het Agentschap Jongerenwelzijn.

Nuttig om te weten
Logeren kan in bepaalde situaties gecombineerd worden met andere vormen van begeleiding, bijvoorbeeld vanuit het VAPH.