Logeergezin worden

  • Wat moet je weten

Je bent minstens 21 jaar oud en woont in Vlaams-Brabant of Brussel. Je kan een kennis, buur, vriend of familie van de gast zijn, maar geen partner, kind of ouder. Soms kennen logeergezinnen hun gast op voorhand, maar meestal niet.

  • Waarover moet je nadenken

Zit je in een levensfase waarin je zin hebt in een uitdaging? Wil je een deel van je dagelijks leven en je huis (met name een logeerkamer) af en toe – een dag, een weekend, tijdens de vakantie - delen met een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek? Wil je je voor minimaal één jaar engageren?
De volgende aspecten van het engagement komen aan bod in het selectiegesprek; het is zinvol dat je ze voor jezelf al eens overloopt:
• Je hebt interesse voor de leefwereld van de gast.
• Je verruimt het netwerk van de volwassene die in een leefgroep verblijft, en je biedt hem een warme thuis.
• Je bent betrokken op de logeergast en probeert hem een aangename ‘tussentijd’ bij jou te bieden.
• De logeergast neemt deel aan je dagelijks leven en/of je plant samen activiteiten.
• Vrijwilliger en cliënt respecteren elkaars wensen, rechten en privacy.
• Deze pleegzorgvorm is niet geschikt voor gasten die zich in een acute crisissituatie bevinden of die ernstige gedragsproblemen hebben.

  • De kennismaking en de overeenkomst

Als er een vraag van een gast naar een logeergezin binnen komt jij en de pleegzorgdienst vinden dat ze bij jou past, begint de kennismakingsperiode, die we achteraf samen evalueren. Bij de effectieve start van je engagement onderteken je samen met de gast en de pleegzorgdienst een overeenkomst.

  • Wat de pleegzorgdienst doet

• Een begeleider van de pleegzorgdienst organiseert de eerste kennismaking tussen jou, de logeergast en zijn gezin. Na de kennismaking regel je de logeerdagen rechtstreeks met de logeergast en zijn gezin.
• De logeerperiode wordt op voorhand afgesproken: bijvoorbeeld één dag per week, één weekend per maand, enkele dagen in de vakantie.
• Er zijn duidelijke afspraken tussen het gezin van de logeergast en het logeergezin over verzorging, ondersteuning, leefgewoontes, activiteiten.
• Eenmaal per jaar neemt een begeleider van de pleegzorgdienst contact op met jou en het gezin van de logeergast. Dan bespreken we hoe de opvang was en vragen wij naar jouw engagement voor de volgende periode.
• Tussendoor kan je met je vragen steeds bij de begeleider terecht.
• Je wordt uitgenodigd op activiteiten van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.
• Je ontvangt per dag een onkostenvergoeding van het Agentschap Jongerenwelzijn.
• Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel sluit voor jou een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Daarin is een waarborg rechtsbijstand voorzien, en je bent ook gedekt voor lichamelijke ongevallen