Locaties en contact informatie

Hoofdzetel 

Welzijnscampus 19/1

3600 Genk

t 089 84 07 60

f 089 84 31 97 

Standplaats Hasselt 

  • Vijversstraat 55 

 

Antennepunten

Dorpstraat 117 3900 Overpelt 

K. Albertlaan 35 3630 Maasmechelen 

Festraetsstraat 48A 3800 St. Truiden

 

Permanentie

  • Administratieve permanentie

Tijdens de kantooruren is er telefonisch administratieve permanentie tussen 09u00 en 17u00   :    089 84 07 60 

  • Opvoeding en ontwikkeling

Tijdens de kantooruren tussen 09u00 en 17u00 : 089 84 07 60 

  • Wachttelefoon

In geval van een noodsituatie buiten de kantooruren kan je contact opnemen via gsm 0477 477 440.
Dit gsm-nummer wordt steeds doorgeschakeld naar een medewerker die de wachtdienst op zich neemt.
Omwille van technische redenen (doorgeschakelde oproepen) zullen sms’en vaak niet aankomen en dus niet beantwoord worden.

 

Vragen, wensen of klachten

Respectvol omgaan met alle betrokken partijen en het bieden van kwalitatief hoogstaande dienstverlening is ons uitgangspunt.

Pleegzorg Limburg luistert!

1.    We moedigen je aan om uw opmerkingen rechtstreeks aan jouw pleegzorgwerker te uiten. Pleegzorg Limburg vindt het belangrijk om een ongenoegen bij jou als betrokken pleegzorger, -gast, -kind of -jongere en ouder in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken met een pleegzorgwerker of een administratief medewerker. We luisteren zowel naar jouw suggesties (ideeën om onze dienstverlening te verbeteren) en jouw klachten (elke ontevredenheid over onze dienstverlening).

2.    Als overleg met jouw pleegzorgwerker geen oplossing biedt voor een probleem kan je terecht bij zijn/haar teamverantwoordelijke. De persoon met wie je praat, noteert of het gaat om een vraag naar informatie, een opmerking, een suggestie of een klacht en vult een formulier in dat naar de directie gaat. Indien het over een suggestie of een klacht gaat, wordt de klachtenprocedure in gang gezet.

Nog niet voldoende gehoord?

3.    Als je nog het idee hebt dat je niet voldoende gehoord wordt, dan kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de teamverantwoordelijke van de administratie van Pleegzorg Limburg vzw. Dit kan mondeling of schriftelijk bij

Monique Goffinghs
Welzijnscampus 19/1
3600 Genk
monique.goffinghs@pleegzorglimburg.be
Tel. 089 84 07 60

Elke klacht wordt genoteerd in het klachtenregister. Monique Goffinghs zal contact met je opnemen om relevante gegevens en je verwachtingen duidelijk te krijgen en maakt afspraken met jou. Binnen de maand krijg je een rapportage, dit wordt in samenspraak met jou verder opgevolgd.

4.    Als de afhandeling van de klacht geen voldoening schenkt of je kan niet akkoord gaan met de afhandeling, wordt voorgesteld om de klacht schriftelijk te richten aan de interne klachtencommissie, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze commissie behandelt de klacht en hoort alle partijen. Je kan je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ingeval van een gegronde klacht moet binnen de 30 dagen aan jou en aan Pleegzorg Limburg het besluit van de commissie meegedeeld worden. Pleegzorg Limburg meldt dan binnen de 30 volgende dagen aan jou welk gevolg hieraan gegeven wordt.

5.    Indien de afhandeling dan nog geen voldoening schenkt, kan je telefonisch contact opnemen met de Jo-lijn. Je kan hen bereiken op het gratis nummer 0800 900 33 op maandagvoormiddag tussen 9 en 13 uur, en op woensdag en vrijdagnamiddag van 13 tot 18 uur.