#kleingelukskes van leefgroep naar gezin

Pleegzorg Limburg  en Bethanië zoeken samen gezinnen die kinderen uit een leefgroep willen opvangen:  langdurig of alleen tijdens weekends en vakanties. Dankzij 'Partners in Parenting' (P&P) krijgen  kinderen die in een leefgroep in Bethanië verblijven  de kans om (deels) op te groeien in een gezin. 

In de praktijk

Een pleegkind uit een leefgroep opvangen i.s.m. Partners in Parenting. Hoe werkt dat? Pleegmama Hilde wilde graag haar ervaringen delen in een interview. Jason maakt nu al 4,5 jaar deel uit van haar gezin. Hij woont voltijds bij Hilde. Om de 14 dagen logeert hij een weekend bij zijn mama, in een beurtrol met zijn oudere broer die ook in een pleeggezin woont. Want allebei samen logeren bij mama, dat laat haar gezondheid niet toe.

"Toen Jason 1,5 jaar oud was, werd besloten dat hij niet bij mama kon blijven. Hij kwam zo in een leefgroep terecht. Er werd enkele keren geprobeerd om hem naar mama te laten terugkeren, maar dat is helaas geen optie. Voordat hij hier kwam wonen kende hij dus geen echte gezinssituatie. Hij kende enkel de leefgroep. En ook al doen de begeleiders in de leefgroep hun uiterste best om de kinderen goed op te vangen, het blijft geen ‘normale’ gezinssituatie. Die kan je in zo’n leefgroep gewoon niet nabootsen. Jason heeft het daardoor erg moeilijk met het vertrouwen van volwassenen. Zelfs nu nog. Dat uit zich vaak in moeilijk gedrag en heel veel ‘boosjes’."

Lees hier het volledige verhaal

Ook vakanties en weekends

Maar de opvang van een kind uit een leefgroep hoeft niet altijd voltijds te zijn. We gaan uit van de noden van het kind, maar kijken zeker ook naar wat de pleegouders zelf aankunnen. Concreet zoeken we kandidaat-pleegouders met verschillende profielen:

  • Gezinnen die kinderen voor langere tijd, 7 dagen op 7 een kind willen opvangen
  • Gezinnen waar kinderen uit de leefgroep af en toe eens mogen logeren, tijdens weekends en vakanties
  • Vrijwilligers die met kinderen een uitstap willen doen, eens gaan zwemmen, naar de speeltuin, ...

#kleingelukskes

Onze campagne rond onze zoektocht naar P&P-gezinnen draait om #kleingelukskes. Kleine (of grote) momentjes, ideeën, gedachten die ons naar het nu leiden en ons eraan herinneren dat geluk in de kleine dingen zit.

“Zo hebben wij er héél veel”, lacht Hilde enthousiast. “Bijvoorbeeld, wanneer Jason (die bang is van onweer) dicht bij me kruipt in bed en we samen door het raam naar dat prachtige spektakel kijken. Of hoe ik merk dat zijn boosjes anders worden, en plaats maken voor andere gevoelens. Hoe hij elke dag groeit, samen met mij als pleegmoeder. En hoe hij (tegen alle verwachtingen in), plots véél betere schoolresultaten scoorde en daar zelf trots over was. Daaraan merk ik hoe sterk hij is vooruitgegaan.”

Help jij ook mee om kinderen uit een leefgroep hun #kleingelukskes te laten beleven binnen jouw gezin?   Kom dan naar onze infosessie op 18/10   of   vraag je infopakket aan.