Doe een gift

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hoeft geen pleeggezin te worden om pleegzorg te steunen. Ook met een gift kun je pleegzorg een warm hart toe dragen.

 

Hoe kun je een gift doen?

Je kunt ons een duwtje in de rug geven door een gift te doen. Het rekeningnummer van Pleegzorg Limburg is BE19 0688 9894 6012.

 

Waarvoor gebruiken we de giften?

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moet er permanent geïnvesteerd worden in wervings- en bekendmakingsacties, in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor deze activiteiten ontvangen we geen subsidies.  Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke uitstap, een filmvoorstelling of een gezellig ontmoetingsmoment.

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg Limburg voor 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet dan zeker niet je adres te vermelden als mededeling bij je overschrijving. Je kunt ook maandelijks een kleine som doneren via domiciliëring. Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorglimburg.be!