Doelgroepen

We zoeken gezinnen die kinderen of jongeren op de vlucht willen opvangen. Soms voor korte, soms voor lange tijd.  Maar ook volwassen vluchtelingen met een beperking of psychische problemen kunnen opgevangen worden in een ander gezin.

 

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

Kinderen of jongeren die in ons land aankomen zonder begeleiding van een ouder of een andere voogd zoals een oom of tante noemen we Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). Ze krijgen een voogd toegewezen die hen vertegenwoordigt in alle procedures en toezicht houdt op hun welzijn. Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen die in een pleeggezin terecht komen hebben meestal al een verblijfsstatuut. Ook als dat nog niet helemaal duidelijk is, mogen ze hier zeker tot hun 18 jaar blijven wonen. Soms wonen ze gewoon de hele tijd bij hun pleeggezin, soms verblijven ze tijdens de week in een voorziening en kunnen ze tijdens het weekend de gezelligheid van een gezin ervaren. De duur, de doelstellingen en de vooruitzichten van hun verblijf kunnen erg verschillen. Een pleeggezin kan enkel nodig zijn om een korte periode te overbruggen maar het kan ook zijn dat een NBMV opgroeit in het gezin tot hij/zij op eigen benen kan staan.

Een gevlucht kind of een gevluchte jongere beleeft een enorm intense periode. Ze hebben dikwijls een oorlogssituatie meegemaakt en komen in een onbekende wereld terecht. Ook hun ouders hebben ze onderweg of in hun thuisland moeten achterlaten. Dat is heel wat. Nu moeten ze zich integreren in een nieuw gezin met nieuwe regels en nieuwe gewoontes. Dat vraagt tijd en veel geduld. Ook qua godsdienstbeleving zijn er vaak verschillen met het pleeggezin. Voor moslimkinderen is het belangrijk dat ze halal kunnen eten, dat ze misschien een plekje hebben waar ze in alle rust kunnen bidden. Als gezin is het belangrijk dat je openstaat voor die keuzes en ze aanvoelt als een verruiming van je leven.

Sinds 2017 werken Pleegzorg en Minor-Ndako nauw samen om directe plaatsingen te realiseren. Daarbij worden jonge NBMV (-14 jaar) al na enkele dagen na hun aankomst in België in een pleeggezin opgevangen. 

 

 

Vluchtelingen met een beperking of psychische problematiek

Onder de vele vluchtelingen die ons land bereiken zijn ook mensen met een handicap of een psychische problematiek. Zij zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder dan vele andere vluchtelingen en hebben hulp en ondersteuning nodig om hun leven verder vorm te geven. Volwassen vluchtelingen met een beperking of psychische problematiek die in je gezin kunnen wonen, hebben een erkend statuut als vluchteling of een subsidiaire bescherming als oorlogsvluchteling. Dat betekent dat hun asielaanvraag is afgerond en ze weten dat ze hier mogen blijven wonen. Bij een statuut als vluchteling is dat voor onbeperkte tijd, bij een subsidiair beschermingsstatuut is dat voor een periode van een jaar, steeds verlengbaar.

Zodra iemand te horen krijgt dat hij of zij in ons land mag blijven, heeft hij of zij twee maanden tijd om een eigen woning te vinden vanuit het opvangcentrum. Veel volwassen vluchtelingen met een handicap of psychische problematiek slagen er niet in om op zo’n korte termijn zelfstandig een woning te zoeken. Een gastgezin kan dan een tijdelijke oplossing zijn tot er wel een geschikte woning gevonden is. Andere volwassen vluchtelingen met een handicap of psychische problematiek zijn te beperkt om ooit zelfstandig te wonen. Zij zijn op zoek naar een gastgezin waar ze langdurig kunnen verblijven en een fijne thuis vinden. Nog andere volwassen vluchtelingen met een beperking of psychische problematiek vinden een plekje in een voorziening maar vinden het fijn om af en toe de gezelligheid van een gezin mee te maken. Kortom, de duur, doelstelling en het perspectief van het verblijf kan sterk verschillen.

Volwassen vluchtelingen met een beperking of een psychische problematiek hebben heel wat meegemaakt. Ze komen dikwijls uit een oorlogssituatie en zijn in een onbekende wereld gestrand. Door hun beperking is het vaak nog moeilijker om met de cultuurverschillen om te gaan en zich te integreren in een nieuw gezin met nieuwe regels en nieuwe gewoontes. Dat vraagt tijd en veel geduld. Ook qua godsdienstbeleving zijn er vaak verschillen met het gastgezin. Voor moslims is het belangrijk dat ze halal kunnen eten, dat ze misschien een plekje hebben waar ze in alle rust kunnen bidden. Als gezin is het belangrijk dat je openstaat voor die keuzes en ze aanvoelt als een verruiming van je leven.