Begeleiding op maat

Niet alleen tijdens het screeningstraject maar ook tijdens het verblijf van een kind of jongere in jouw gezin, willen we je zo goed mogelijk bijstaan. Pleeggezin zijn voor vluchtelingen heeft een impact op het samenleven en de verhoudingen in jouw gezin.

De confrontatie met de emotionele problemen waarmee vluchtelingen te kampen hebben, omgaan met diversiteit, administratieve vraagstukken en inburgering zijn enkele van de vele aspecten die hieruit volgen. Dit vraagt begeleiding. Bovendien kan je ook terugvallen op extra ondersteuning vanuit een centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of deskundigen binnen de vluchtelingensector. Bij vragen rond de opvang en achtergrond van vluchtelingen kunnen zij hun expertise vertalen in specifiek advies.