Zo word je pleeggezin

 

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, rijk of arm, eigen kinderen of niet… In principe kan iedereen pleegouder worden. Toch zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Alle meerderjarige leden van het kandidaat-pleeggezin kunnen een Uittreksel uit het Strafregister volgens model 2 voorleggen. Uit dat uittreksel moet blijken dat niemand strafrechtelijk veroordeeld is voor feiten die onverzoenbaar zijn met pleegzorg.
  • Je kunt een kind een stabiel leefklimaat, structuur en veiligheid bieden. Er wordt daarbij gekeken naar jouw persoonlijkheid, competenties, materiële mogelijkheden, gezinssituatie en sociale context.
  • Je woont in Vlaanderen en hebt voldoende woonruimte.

 

Het Stappenplan

1. Vraag een infopakket aan

Ben je geïnteresseerd in pleegzorg? Dan kun je gratis het infopakket aanvragen of bellen naar het nummer 0800-30181.

 

2. Kom naar een infosessie

Blijft pleegzorg je prikkelen? Kom dan naar een van onze infosessies in jouw buurt. Pleegzorgbegeleiders en pleegouders vertellen je wat pleegzorg inhoudt en je krijgt antwoorden op je vragen. Je vindt de data van de infosessies op onze kalender!

 

3. Volg het voorbereidingstraject

Het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere bijeenkomsten met andere kandidaat-pleegouders en enkele persoonlijke gesprekken bij jou thuis. Zo leren we je goed kennen en kunnen we je optimaal voorbereiden op je engagement als pleegouder. Het ganse traject duurt 3 à 4 maanden.

 

4. De beslissing

Wanneer je de voorbereiding doorlopen hebt, krijg je de tijd om te beslissen of je gezin klaar is om pleeggezin te worden. Ook je pleegzorgdienst schat in of we kunnen samenwerken en je een pleegkind in je gezin kunt opvangen. Samen met jou bekijken we welke vorm van pleegzorg het beste past bij jouw gezin.

 

5. Wachten op de komst van een pleegkind

Hoe lang je moet wachten op een pleegkind kunnen we niet voorspellen. We vertrekken altijd vanuit de behoeften van het pleegkind en zoeken een plekje dat het beste aansluit bij zijn of haar noden of verwachtingen. Komt een kind in aanmerking om in jouw gezin te komen wonen en ga jij akkoord? Dan plannen we enkele kennismakingsmomenten met het kind en de ouders. Zo bereiden we de eigenlijke verhuis stilaan voor.

 

 

Benieuwd of jij uit het juiste pleegzorghout gesneden bent?

Deze checklist helpt je verder.

Je communiceert open en duidelijk

Je kunt eerlijk praten over je gevoelens en je durft voor je mening uitkomen. Je streeft naar constructieve, open relaties. Je kunt respectvol blijven naar mensen die door hun levenservaring, leeftijd of cultuur andere waarden en normen hebben dan jij.

Je hebt pedagogische vaardigheden

Als pleegouder moet je geen professioneel opvoeder zijn maar het helpt wel als je graag met opvoeding bezig bent. Je hebt inzicht in de ontwikkeling van een kind en je gelooft in een positieve manier van opvoeden.

Je kunt het ouderschap delen

Als pleegouder deel je het ouderschap met de ouders en familie van je pleegkind. Zij worden, in de mate van het mogelijke, betrokken bij beslissingen en belangrijke gebeurtenissen. Ook als de ouders afwezig zijn, blijven zij erg belangrijk voor je pleegkind. Je kunt hen betrekken, zelfs als deze teleurstelling of verdriet met zich meebrengt.

Je kunt verantwoordelijkheid delen

Naast de ouders zijn ook andere partijen betrokken bij de opvoeding van je pleegkind: je pleegzorgbegeleider, de consulent van de jeugdrechtbank ... Het is dus belangrijk dat je kunt samenwerken met anderen en je eigen ideeën rond opvoeding kunt relativeren.

Je kunt de invloed van pleegzorg op je leven inschatten

Een pleegkind heeft een grote impact op je gezinsleven en op ieder gezinslid. De dagelijkse routine wordt doorbroken, je moet je tijd en aandacht  anders verdelen en je uitgaven herbekijken. Je bent in staat de gevolgen van een pleegkind op je gezin realistisch in te schatten.

Veelgestelde vragen

Een pleegkind van dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen. Het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Door je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.