Verschillende vormen

 

Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Een pleegkind kan vele jaren in je gezin wonen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een kind af en toe een weekend op te vangen. Samen met jou zoeken we naar de vorm van pleegzorg die je op het lijf geschreven is.

 

Ondersteunende pleegzorg

Soms moet een pleeggezin maar een tijdje inspringen, Wanneer ouders onverwacht hun kinderen niet meer kunnen opvangen of wanneer ze de zorg niet alleen aankunnen. Ouders kunnen dan zelf de steun van een pleeggezin vragen. Dit noemen we ondersteunende pleegzorg. Van bij het begin is al duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt met de ouders van het kind. Het pleeggezin vangt de kinderen op zolang als nodig: een paar dagen, een paar weken of een paar maanden.

Het kan ook zijn dat de kinderen af en toe een weekend of een deel van de vakantie in een pleeggezin verblijven. Dankzij deze opvang krijgen hun ouders wat tijd voor zichzelf. De kans vergroot dat ze op lange termijn de opvoeding en zorg over hun kind zelf kunnen blijven dragen. Ook sommige kinderen die in een voorziening verblijven, kunnen zo proeven van een leven in een warm gezin.

 

Crisispleegzorg

Een acute crisis kan het gezinsleven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind op dat moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisispleeggezin paraat. Crisisgezinnen hebben de flexibiliteit om heel snel op dringende vragen in te spelen. Vaak kan een kind na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn. Crisispleeggezinnen geven zelf aan wanneer ze weer klaar zijn om een volgend pleegkind op te vangen.

 

Kortdurende pleegzorg

Wanneer de ouders de opvoeding van hun kind(eren) even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een kind. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Als de opvoeding van de kinderen toch te zwaar blijkt voor de ouders, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing.

 

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleegkind langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Soms duurt het verblijf enkele jaren, soms zelfs tot wanneer het kind volwassen wordt. Natuurlijk bouw je in die periode een hechte band op met je pleegkind en gaat het helemaal bij je gezin horen. Toch houdt het kind in de mate van het mogelijke ook contact met de ouders.

Veelgestelde vragen

Een pleegkind van dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen. Het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Door je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.