Verschillende vormen

 

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen.
 
Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Dat komt omdat we altijd op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg die het beste past.
 

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg vangt een gezin een pleegkind of pleeggast op zolang als nodig: een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties. Dat kan dus een korte aaneengesloten periode zijn, maar het kan ook een afwisselend verblijf voor meerdere korte periodes zijn. Van bij het begin is al duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt. Dankzij de ondersteuning van een pleeggezin kunnen ouders die het moeilijk hebben genieten van een adempauze of kan een pleegkind of pleeggast even in een andere omgeving verblijven dan in een instelling.

 

Crisispleegzorg

Crisispleegzorg is een specifieke vorm van ondersteunende pleegzorg.  Een acute crisis kan het gezinsleven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind of een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek op dat moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisispleeggezin paraat. Crisisgezinnen hebben de flexibiliteit om heel snel op dringende vragen in te spelen. Vaak kan een pleegkind of pleeggast na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn. 

 

Kortdurende pleegzorg

Wanneer de ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind of pleeggast. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Als een terugkeer naar huis toch niet mogelijk blijkt, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing.

 

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Soms duurt het verblijf enkele jaren, soms zelfs tot wanneer het pleegkind op eigen benen gaat staan. In de mate van het mogelijke houdt het kind contact met de ouders.

Jongvolwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek kunnen ook nadat ze 18 jaar worden, bij hun pleeggezin blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat ze meer zelfstandigheid willen en stap per stap op eigen benen gaan staan. Volwassenen die in een gastgezin terecht kunnen, blijven daar meestal lange tijd wonen.

 

Behandelingspleegzorg

Wanneer pleegkinderen of pleeggasten kampen met specifieke psychiatrische of emotionele problemen en gedragsproblemen, kan er een beroep gedaan worden op behandelingspleegzorg. Dat omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast bovenop de gewone pleegzorgbegeleiding. Het kan dat je als pleegzorger ook extra training en begeleiding krijgt. Behandelingspleegzorg kan soms ook in samenwerking met een psychiatrische ziekenhuisdienst. Deze vorm van pleegzorg is aanvullend op kortdurende of langdurige pleegzorg.

Veelgestelde vragen

Een pleegkind van dezelfde leeftijd als eigen kinderen kan dat wel of niet ?

Het is aan te raden om enig leeftijdsverschil in acht te nemen. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig in het gezin. Een pleegkind kan door ervaringen enige achterstand hebben opgelopen. Het is niet fijn om dat dagelijks te ervaren. Door je eigen kind kan bovendien een pleegkind van dezelfde leeftijd als een bedreiging ervaren worden.

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.