Zo word je gastgezin

 

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, rijk of arm, eigen kinderen of niet… In principe kan iedereen gastgezin worden. Toch zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Je kunt een Uittreksel uit het Strafregister Model II voorleggen.
  • Je kunt een pleeggast ruimte bieden om een eigen leven uit te bouwen.
  • Je hebt voldoende woonruimte.

 

Het Stappenplan

1. Vraag een infopakket aan

Ben je geïnteresseerd in pleegzorg? Dan kun je gratis het infopakket aanvragen of bellen naar het nummer 0800-30181.

 

2. Kom naar een infosessie

Blijft pleegzorg je prikkelen? Kom dan naar een van onze infoavonden in jouw buurt. Pleegzorgbegeleiders en pleegouders vertellen je wat pleegzorg voor kinderen en pleegzorg voor volwassenen inhoudt en je krijgt de kans om al je vragen te stellen. 

 

3. Volg het voorbereidingstraject

De voorbereiding als gastgezin bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken waarin we je beter leren kennen. We bespreken ook hoe het verblijf loopt, wat de knelpunten zijn en waar ondersteuning welkom is. Zo leren we je goed kennen en kunnen we je zo goed mogelijk voorbereiden op je engagement als gastgezin. 

 

4. De beslissing

Op het einde van de voorbereiding bekijken de pleegzorgbegeleiders of we kunnen samenwerken met jou. Ook jij krijgt de tijd om te beslissen of je gastgezin wilt worden. Samen bekijken we welke vorm van pleegzorg het beste past bij jouw gezin. 

 

5. Wachten op de komst van een pleeggast

Hoe lang je moet wachten op een pleeggast kunnen we niet voorspellen. We vertrekken altijd vanuit de behoeften van de pleeggast en zoeken dan een plekje dat het beste aansluit bij zijn of haar noden. Hebben we iemand die in jouw gezin past en ga jij akkoord? Dan plannen we enkele kennismakingsmomenten. Zo bereiden we geleidelijk aan de eigenlijke verhuis voor.

 

 

Benieuwd of jij uit het juiste pleegzorghout gesneden bent?

Deze checklist helpt je verder.

Je communiceert open en duidelijk

Je kunt eerlijk praten over je gevoelens en je durft voor je mening uitkomen. Je streeft naar constructieve, open relaties. Je hebt respect voor volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, hun levenservaring en hun omgeving.

Je kunt je inleven in en afstemmen op de wereld van een pleeggast

Personen met een beperking of een psychiatrische problematiek beleven de wereld misschien anders dan jij. Je kunt je verwachtingen aanpassen aan de intellectuele en/of emotionele leeftijd van je pleeggast. Ook je gezin kan zich afstemmen op de noden en wensen van een pleeggast.

Je ondersteunt een pleeggast die zijn leven vorm geeft

Als gastgezin voor een volwassene met een beperking of een psychiatrische achtergrond moedig je een pleeggast aan om een eigen leven uit te bouwen. Daarbij hou je rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de pleeggast. Je ondersteunt hem of haar zo om een kwalitatief leven uit te bouwen.

Je kunt verantwoordelijkheid delen

Als gastgezin is het belangrijk je er bewust van te zijn dat de pleeggast een volwassene is die zelf de regie van zijn leven in handen houdt. Daarnaast deel je de ondersteuning met anderen zoals familieleden, hulpverleners,… Zij worden betrokken, afhankelijk van de noden en wensen van de pleeggast.

Je kunt de invloed van pleegzorg op je leven inschatten

Een pleeggast heeft een grote impact op je gezinsleven en op ieder gezinslid. De dagelijkse routine wordt doorbroken en je moet je tijd en aandacht anders verdelen. Je bent in staat de impact van een pleeggast op je gezin realistisch in te schatten.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.

Moet ik een opleiding volgen om pleegouder te worden?

Je dient een selectieprocedure te volgen om na te gaan of je geschikt zou zijn als pleegouder.

Is pleegzorg een verrijking voor mijn kinderen?

Pleegzorg betekent in ieder geval dat je eigen kinderen leren omgaan met kinderen die anders zijn opgegroeid dan zijzelf. Op termijn leren ze hun eigen situatie en de mogelijkheden die ze daaruit putten waarderen. Ze leren in het algemeen begrip opbrengen voor mensen die het moeilijker hebben.