Verschillende vormen

 

Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Een pleeggast kan vele jaren in je gezin wonen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een volwassene met een beperking af en toe een weekend op te vangen. Samen met jou zoeken we naar de vorm van pleegzorg die je op het lijf geschreven is. 

 

Ondersteunende pleegzorg

Soms hoeft een gastgezin maar een tijdje in te springen, vb. wanneer ouders het tijdelijk even moeilijk hebben of wanneer ze de zorg over hun zoon of dochter met een beperking niet alleen aankunnen. Ouders vragen dan vaak zelf de ondersteuning van een gastgezin. Dit noemen we ondersteunende pleegzorg. Samen met de pleeggast en zijn of haar ouders zoeken we naar een goede samenwerking waar iedereen zich goed bij voelt. Dat kan een paar dagen, een paar weken of een paar maanden zijn.

Een pleeggast kan ook een paar dagen per week of in het weekend komen logeren in een gastgezin. Of tijdens vakanties. Dankzij deze opvang krijgen de ouders wat ruimte en tijd voor zichzelf. Ook wanneer een volwassene met een beperking in een voorziening verblijft, kan hij of zij zo nog een beetje deel uitmaken van een gezin.

 

Crisispleegzorg

Een onverwachte gebeurtenis kan plots voor heel wat onduidelijkheden zorgen in het leven van een volwassene met een beperking. Wanneer een gezin op dat moment heel snel klaar staat om de pleeggast in hun gezin op te nemen, kan dat de eerste zorgen wegnemen. Crisisgezinnen zijn flexibel om op dringende vragen in te spelen. Vaak kan een volwassene na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, zoeken we samen naar een oplossing op lange termijn.

 

Kortdurende pleegzorg

Wanneer een volwassene op zoek is naar ondersteuning, kan een verblijf in een gastgezin tijdelijk voor de nodige stabiliteit zorgen. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden, tot de pleeggast een vast stekje gevonden heeft.

 

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleeggast langer dan een jaar in een gastgezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Wanneer ouders de zorg over hun volwassen dochter of zoon met een beperking niet meer kunnen dragen of wanneer ze overlijden, wordt er een gastgezin gezocht. Een gastgezin biedt de nodige ruimte en stabiliteit aan een pleeggast om, in de mate van het mogelijke, op eigen benen te staan. Vaak woont een pleeggast heel wat jaren in een gastgezin.
 

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.

Moet ik een opleiding volgen om pleegouder te worden?

Je dient een selectieprocedure te volgen om na te gaan of je geschikt zou zijn als pleegouder.

Is pleegzorg een verrijking voor mijn kinderen?

Pleegzorg betekent in ieder geval dat je eigen kinderen leren omgaan met kinderen die anders zijn opgegroeid dan zijzelf. Op termijn leren ze hun eigen situatie en de mogelijkheden die ze daaruit putten waarderen. Ze leren in het algemeen begrip opbrengen voor mensen die het moeilijker hebben.