Je zorgt al voor iemand die je kent

Heel wat volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek worden opgevangen binnen het eigen netwerk. Door een broer of zus of door iemand anders in de familie. Soms ook door mensen uit de omgeving die geen familie zijn. Wanneer iemand een gastgezin vindt bij bekenden, noemen we dat ‘Netwerkpleegzorg’.

 

Waarom gastgezin worden?

Netwerkpleegzorg is meestal de beste oplossing wanneer ouders de zorg voor hun zoon of dochter met een beperking of een psychiatrische problematiek niet meer aankunnen of wanneer zij overlijden. Een verhuis naar een vreemd gezin of voorziening is vaak moeilijk realiseerbaar. Dat vraagt immers een groot aanpassingsvermogen. Een nieuwe thuis maken bij bekenden is makkelijker. De persoon met een beperking kan naar een vertrouwd iemand, een gezin waar hij of zij al vaker kwam, een plek waar de pleeggast al een beetje thuis is. Daarom onderzoeken we altijd eerst of hij of zij binnen het netwerk opgevangen kan worden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een bestandsgastgezin.

Als erkend gastgezin krijg je ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is een klankbord maar regelt ook administratieve zaken voor het verblijf van de pleeggast in je gezin.

 

Hoe word je gastgezin van een volwassene die je al kent?

Heel vaak woont een volwassene met een beperking of een psychiatrische problematiek al bij een broer of zus of iemand anders van de familie. In dat geval heeft het weinig zin om nog een langdurig vormingstraject te doorlopen. We bespreken vooral hoe het verblijf loopt, wat de knelpunten zijn en waar ondersteuning welkom is.

Overweeg je om een volwassene met een beperking in je gezin op te nemen? Dan zitten we een aantal keer samen om enkele belangrijke thema’s te bespreken. Zo krijg je een realistisch beeld van wat het betekent om gastgezin te zijn en kun je goed geïnformeerd kiezen of je deze stap wilt zetten.

 

Wanneer kan je geen erkend gastgezin worden?

Het kan zijn dat je sowieso geen ondersteuning van een pleegzorgdienst kan krijgen. Zo kan een ouder nooit gastgezin zijn van zijn eigen kind. Ook niet als het om een meerderjarige met een beperking of een psychische achtergrond gaat. Wanneer een of beide ouders ook bij jou inwonen, kun je geen gastgezin zijn. Een bijkomende voorwaarde om gastgezin te worden voor langere tijd is wel dat de volwassene gedomicilieerd is op jouw adres. Gastgezin kan je immers niet zijn van op afstand.

 

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Ik ben alleenstaand/niet getrouwd/holebi/… kan ik pleegouder worden?

Ja, in principe kan dat. De gezinssituatie van een kandidaat-pleegouder op zich is geen criterium voor pleegzorg.

Kan ik een persoon uit mijn familie of omgeving opvangen?

Ja. In meer dan de helft van de pleegzorgsituaties zijn de pleegouders familieleden of kennissen van de pleegkinderen of pleeggasten.

Moet ik een opleiding volgen om pleegouder te worden?

Je dient een selectieprocedure te volgen om na te gaan of je geschikt zou zijn als pleegouder.

Is pleegzorg een verrijking voor mijn kinderen?

Pleegzorg betekent in ieder geval dat je eigen kinderen leren omgaan met kinderen die anders zijn opgegroeid dan zijzelf. Op termijn leren ze hun eigen situatie en de mogelijkheden die ze daaruit putten waarderen. Ze leren in het algemeen begrip opbrengen voor mensen die het moeilijker hebben.