Pleegkinderen in Vlaanderen

 

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar (soms tot 21 of zelfs 25 jaar). Het zijn gewone kinderen met het enige verschil dat ze een tijdje in een ander gezin wonen, een pleeggezin. In Vlaanderen zijn er zowat 6.000 kinderen die bij een pleeggezin wonen. Soms voor enkele maanden of enkele jaren. Soms enkel tijdens weekends en vakanties. Ze wonen bij een pleeggezin omdat hun ouders het moeilijk hebben.

 

Wanneer gaan kinderen in een pleeggezin wonen?

Ouders vragen soms zelf dat een ander gezin hun kind(eren) tijdelijk opvangt. Omdat ze het even niet meer zien zitten. Ze hebben een pauze nodig om hun problemen aan te pakken. Maar ze beseffen dat ze dan niet voldoende aandacht kunnen geven aan hun kinderen. Soms kunnen ouders de opvoeding niet dragen. Omdat ze alleen staan of ziek zijn bijvoorbeeld. Een pleeggezin kan dan helpen om de taken wat te verdelen.

Ook een rechter kan beslissen dat een kind beter in een pleeggezin kan gaan wonen. Meestal is er dan al heel wat geprobeerd om de ouders te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het kan wel zijn dat ze hun kinderen dan erg hard missen.

 

Een bekend of onbekend pleeggezin?

Sommige pleegkinderen gaan een tijdje in een gezin wonen dat ze al kennen. Dat kan bij familie zijn, maar ook bij een juf van de school, een bevriend koppel... Andere kinderen verhuizen naar een pleeggezin dat ze nog niet kennen. Dat vraagt vaak een hele aanpassingsperiode voor het kind, de ouders en het pleeggezin.

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Houden pleegkinderen contact met hun eigen familie?

Je kunt een pleeggezin beschouwen als hulp die aan het natuurlijke netwerk van een kind wordt toegevoegd. Ouders zijn daarin zeer belangrijk. Het dus evident dat pleegkinderen contact kunnen hebben met hun ouders. In veel situaties is dat mogelijk. Denken we maar aan gezinsondersteunende pleegzorg.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.