Statuut voor pleegzorgers

 
 
Sinds 1 september 2017 is er een nieuwe wet die het statuut voor pleegzorgers regelt. De nieuwe regeling geeft ouders, pleegzorgers en pleegzorgdiensten de kans om bij een langdurige pleegzorgsituatie onderlinge afspraken steviger te verankeren. Daarbij blijft een goede samenwerking in het belang van het kind centraal staan.
 
Misschien heb je al vragen over het statuut. Of voel je je als ouder van een pleegkind onzeker over wat er zal veranderen. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren vind je alle belangrijke informatie over het statuut terug in onderstaande brochure voor ouders en pleegzorgers. We leggen je uit wat het statuut inhoudt en wat het voor jou betekent.
 
Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij je pleegzorgbegeleider.

Brochure statuut voor pleegzorgers

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.