Rechten van pleeggezinnen

 

Wanneer een pleegkind in je gezin woont heb je als pleegouder verschillende rechten. Je hebt in ieder geval recht op begeleiding van je pleegzorgdienst. Daarnaast heb je onder meer recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlof.

 

Recht op begeleiding

Als pleeggezin heb je recht op ondersteuning en begeleiding van een professionele pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is je aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Hij of zij kan je ook inschakelen bij contacten met de ouders van je pleegkind. Bovendien kan je ook terugvallen op administratieve ondersteuning van je pleegzorgdienst voor bepaalde praktische zaken.

Recht op informatie

Pleeggezinnen kunnen steeds informatie opvragen over de pleegzorgdienst en haar werking. Wanneer een pleegkind in je pleeggezin komt wonen heb je eveneens recht op informatie over het kind en rond zijn of haar voorgeschiedenis. 

Recht op kennismaking met de ouders en het kind

Voor een kind in je gezin komt wonen heb je recht om kennis te maken met de ouders en met het kind of de jongere. Op deze manier kan je zelf inschatten of je klaar bent voor je engagement als pleeggezin en met een goed gevoel starten aan de opvang van het pleegkind. 

Recht op een pleegzorgvergoeding

Pleegouders die kinderen van iemand anders opvangen in hun gezin krijgen hiervoor een vergoeding. Deze varieert tussen 13 euro en 20 euro per dag. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd, problematiek en achtergrond van het pleegkind. Ook het recht op kinderbijslag speelt een rol in de bepaling van de pleegzorgvergoeding. Tot slot kunnen pleegouders ook bijzondere kosten terugbetaald krijgen voor speciale medische of specifieke behandelingen.

Recht op pleegzorgverlof

Je hebt als pleegzorger met een arbeidscontract recht op 6 dagen pleegzorgverlof per jaar. Als beide pleegouders werken moet dit pleegzorgverlof onder hen verdeeld worden. In de aanvraag voor pleegzorgverlof moet geargumenteerd worden dat pleegouders afwezig blijven in functie van hun opdracht als pleegouders.

Recht op nazorg

Je pleegzorgbegeleider blijft ook betrokken wanneer de pleegzorgsituatie eindigt. Tot maximum 6 maanden na de afronding van het dossier bij de pleegzorgdienst blijft je pleegzorgbegeleider ondersteuning bieden.

Recht op een klachtenprocedure

Pleegzorgdiensten proberen altijd om een zo goed mogelijke ondersteuning aan te bieden. Toch is het niet uitgesloten dat zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoet. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. Aarzel dan niet om je suggesties, vragen en klachten aan je provinciale pleegzorgdienst door te spelen. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is voor ons van groot belang. Op de   contactpagina van deze website   kan je alle contactgegevens en de klachtenprocedure per provincie vinden.

Als je je  niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je terecht bij de JO-lijn op het gratis nummer 0800/900 33.

Ook kandidaten die onder hun pleegzorgdienst niet in aanmerking komen als pleeggezin hebben recht op een tweede kans. Zij kunnen een beroepsprocedure doorlopen bij een pleegzorgdienst in een andere provincie.

Recht op participatie

Net als de stem van pleegkinderen, pleeggasten en ouders is ook de mening van pleegouders erg belangrijk voor een pleegzorgdienst. Elke Pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en gezinnen van oorsprong in dialoog treden om de werking van hun pleegzorgdienst te evalueren en te verbeteren. 

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Noemt mijn pleegkind mij mama of papa?

Vooral kleine kinderen willen graag "mama" of "papa" zeggen. Pleegouders tonen de pleegkinderen dat ze respect hebben voor de afkomst van het pleegkind, door met de ouders af te spreken hoe de pleegkinderen hen mogen aanspreken. Meestal is er een onderscheid tussen de wijze waarop pleegkinderen hun ouders, dan wel hun pleegouders aanspreken.

Kan ik beslissen naar welke school een pleegkind gaat?

Neen. In principe is dat het voorrecht van de ouders of de jeugdrechter.

Moet ik het rapport ondertekenen van mijn pleegkind?

Ja. Een pleegouder neemt de materiële bewaring van het kind op zich. Daarbij hoort het ondertekenen van het schoolrapport.

Moet ik voor mijn pleegkind naar het oudercontact op school?

Natuurlijk kan een oudercontact veel verhelderen, en dat niet alleen met betrekking tot de schoolresultaten. Een oudercontact kan ook helpen als de leerkracht bijzondere vragen heeft over het pleegkind of over pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg zijn het in principe de ouders die naar het oudercontact gaan.