Pleeggezinnen in Vlaanderen

 

Vlaanderen telt meer dan 5.000 gezinnen die een pleegkind of pleeggast een nieuwe thuis geven. Soms voor korte tijd, soms voor langere tijd, af en toe zelfs enkel tijdens weekends en vakanties. Maar als pleeggezin sta je er niet alleen voor. Vaak staat je omgeving klaar om een helpende hand toe te steken. Net zoals dat bij eigen kinderen ook zou zijn. Bovendien kan je ook terecht bij je pleegzorgbegeleider en bij pleeggezinnen die net als jij een kind opvangen.

 

Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen

De Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen of kortweg VVP, brengt pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Pleegouderschap levert immers veel verrijkende ervaringen op maar soms is het fijn om ook je bezorgdheden te delen met anderen. Daarom organiseert de VVP regelmatig ontmoetingsavonden en weekendjes tussen pleegouders.

Meer weten? Klik hier en bezoek hun website.

 

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen bundelt alle betrokken partijen binnen pleegzorg en brengt ze in dialoog met elkaar. Samen met pleegkinderen, pleeggasten, ouders,  pleeggezinnen en diensten voor pleegzorg fungeert deze partnerorganisatie als gesprekspartner met de overheid. Bovendien waakt ze over de promotie en uitbouw van pleegzorg in Vlaanderen en stimuleert ze vernieuwende en samenwerkende initiatieven.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Noemt mijn pleegkind mij mama of papa?

Vooral kleine kinderen willen graag "mama" of "papa" zeggen. Pleegouders tonen de pleegkinderen dat ze respect hebben voor de afkomst van het pleegkind, door met de ouders af te spreken hoe de pleegkinderen hen mogen aanspreken. Meestal is er een onderscheid tussen de wijze waarop pleegkinderen hun ouders, dan wel hun pleegouders aanspreken.

Kan ik beslissen naar welke school een pleegkind gaat?

Neen. In principe is dat het voorrecht van de ouders of de jeugdrechter.

Moet ik het rapport ondertekenen van mijn pleegkind?

Ja. Een pleegouder neemt de materiële bewaring van het kind op zich. Daarbij hoort het ondertekenen van het schoolrapport.

Moet ik voor mijn pleegkind naar het oudercontact op school?

Natuurlijk kan een oudercontact veel verhelderen, en dat niet alleen met betrekking tot de schoolresultaten. Een oudercontact kan ook helpen als de leerkracht bijzondere vragen heeft over het pleegkind of over pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg zijn het in principe de ouders die naar het oudercontact gaan.