Nuttige documenten

Wanneer een pleegkind in je gezin komt wonen, kan je terugvallen op de nodige administratieve ondersteuning. Op deze pagina vind je een aantal documenten die belangrijk kunnen zijn of die je nodig hebt. Vind je toch iets niet of heb je vragen? Dan mag je altijd contact opnemen met de pleegzorgdienst uit jouw provincie.
 

Pleegzorg Limburg

Onze pleegzorgers ontvangen een administratieve gids. Deze gids geeft een overzicht van alle administratieve aspecten binnen pleegzorg. Voor bijkomende vragen en verdere informatie kan je contact opnemen met Pleegzorg Limburg vzw op het nummer 089/840760 of per mail info@pleegzorglimburg.be.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Iedere pleegzorger of pleeggezin ontvangt van ons een infogids (de vroegere "administratieve gids"). Deze infogids geeft een overzicht van administratieve kwesties binnen pleegzorg.

De infogidsen betreffende pleegzorg voor minderjarigen zijn online raadpleegbaar via onderstaande links: 

- Perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg minderjarigen (editie maart 2021)

- Ondersteunende pleegzorg minderjarigen (editie maart 2021)

Je kan de pleegzorgbegeleider steeds contacteren voor bijkomende vragen. We bezorgen je op vraag de vereiste documenten of formulieren. Onze contactgegevens vind je hier terug.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Noemt mijn pleegkind mij mama of papa?

Vooral kleine kinderen willen graag "mama" of "papa" zeggen. Pleegouders tonen de pleegkinderen dat ze respect hebben voor de afkomst van het pleegkind, door met de ouders af te spreken hoe de pleegkinderen hen mogen aanspreken. Meestal is er een onderscheid tussen de wijze waarop pleegkinderen hun ouders, dan wel hun pleegouders aanspreken.

Kan ik beslissen naar welke school een pleegkind gaat?

Neen. In principe is dat het voorrecht van de ouders of de jeugdrechter.

Moet ik het rapport ondertekenen van mijn pleegkind?

Ja. Een pleegouder neemt de materiële bewaring van het kind op zich. Daarbij hoort het ondertekenen van het schoolrapport.

Moet ik voor mijn pleegkind naar het oudercontact op school?

Natuurlijk kan een oudercontact veel verhelderen, en dat niet alleen met betrekking tot de schoolresultaten. Een oudercontact kan ook helpen als de leerkracht bijzondere vragen heeft over het pleegkind of over pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg zijn het in principe de ouders die naar het oudercontact gaan.