Rechten van pleeggasten

Als pleeggast heb je bepaalde rechten. Deze rechten vertellen wat jij mag binnen pleegzorg. Ze vertellen ook wat je mag verwachten van anderen binnen pleegzorg.

 

Er zijn 3 basisregels:

 • Jij staat centraal

  Binnen pleegzorg vertrekken we zoveel mogelijk van jouw wensen en verlangens. Daarbij houden we rekening met je mogelijkheden én beperkingen. Maar ook je gastgezin speelt een rol. We luisteren ook naar hun wensen en mogelijkheden. 

   

 • Je moet bekwaam zijn om je rechten te gebruiken

  ‘Bekwaam zijn’ betekent dat je weet wat goed voor je is en dat je zelf dingen mag doen en beslissen. Binnen pleegzorg voor volwassenen met een handicap gaan we ervan uit dat je bekwaam bent..

  Ben je niet in staat je rechten uit te oefenen, dan wordt er in deze volgorde gezocht naar iemand die dat in jouw plaats kan: Dat kunnen je ouders zijn, je partner of een andere vertrouwenspersoon die je zelf kiest. Hij of zij moet wel meerderjarig zijn.

   

 • Alle pleeggasten hebben dezelfde rechten
  Pleeggasten mogen niet anders behandeld worden omdat ze een man of een vrouw zijn, omdat ze een andere taal spreken, een andere cultuur of godsdienst hebben. 

 

Jouw rechten op een rijtje:

Recht op hulp

Als je hulp nodig hebt, moet je die ook krijgen. Als je dus hulp vraagt aan je pleegzorgbegeleider, dan moet hij of zij je zo goed mogelijk helpen. Kan je pleegzorgbegeleider je niet helpen, dan moet hij of zij zoeken naar een oplossing of je vertellen waar je wél naartoe kunt voor hulp.

Recht op duidelijke informatie

Je pleegzorgbegeleider moet je duidelijke informatie geven. Hij of zij doet dat op een manier die jij begrijpt en in een taal die jij verstaat. Je pleegzorgbegeleider moet je ook eerlijke antwoorden geven. 

Recht op een verantwoorde overdracht

Verhuis je van je gastgezin naar een andere vorm van ondersteuning? Dan moet je pleegzorgbegeleider je nieuwe hulpverleners tijdig inlichten en ze belangrijke informatie over jou correct doorgeven.  

Recht om zelf te beslissen of je extra hulp krijgt of niet

Als je bekwaam bent, mag je mee beslissen of je extra hulp krijgt of niet. Je beslist ook mee welke hulp dat kan zijn en wie die hulp jou geeft. Dan kan natuurlijk alleen als er keuze is tussen meerdere hulpverleners! Je beslist ook zelf of je extra activiteiten wilt doen. 

Recht op contact met je familie

Familie is belangrijk. Als pleeggast heb je het recht om zelf contact te onderhouden met je familie op de manier die jij wilt.  

Recht op een mening

Als pleeggast mag je zeggen wat je vindt van de hulp die je krijgt van je pleegzorgbegeleider. Je mag vertellen welke problemen er zijn. Of wat er beter kan. Je pleegzorgbegeleider houdt rekening met jouw ervaringen en inzichten. Kan er niet gedaan worden wat jij wilt, dan legt je pleegzorgbegeleider uit waarom niet. 

Recht op inzage in je dossier

Wanneer je in een gastgezin gaat wonen, maakt je pleegzorgbegeleider een dossier op. In dat dossier schrijft je begeleider informatie over jou, je gastgezin, je familie, je situatie. Iedere belangrijke gebeurtenis of beslissing wordt in je dossier genoteerd. Je mag ook zelf informatie toevoegen aan je dossier. Je mag ook zeggen welke informatie geheim is en niet gelezen mag worden door anderen. Wie mag jouw dossier lezen? Je hulpverleners en jijzelf als je bekwaam bent. Ben je niet bekwaam, dan mag de persoon die jouw rechten verdedigt ook je dossier inkijken. 

Recht op een vertrouwenspersoon

Wanneer je praat met je pleegzorgbegeleider mag je altijd iemand meenemen die je vertrouwt. Dat is je vertrouwenspersoon. Je kiest deze persoon zelf. Hij of zij moet wel meerderjarig zijn.

Recht op privacy

Je hebt recht op je eigen mening over de wereld, de mens, godsdienst... Niemand mag zich zomaar met je leven bemoeien of je sms’jes, dagboek of mails lezen zonder jouw toestemming. Informatie over jou en je gezin mag niet zomaar verder verteld worden. Je hebt ook recht op een eigen plek waar niemand je komt storen. 

Recht om een klacht in te dienen

Je dienst voor pleegzorg probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoen. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. Aarzel dan niet om je suggesties, vragen en klachten aan je provinciale pleegzorgdienst door te spelen. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is belangrijk. Indien je je  niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je steeds terecht bij de JO-lijn op het gratis nummer 0800/900 33.

Recht op participatie

De mening van pleeggasten is erg belangrijk voor een pleegzorgdienst. Elke Pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en ouders samen met elkaar in gesprek gaan. Ze denken na over hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.