Pleeggasten aan het woord

Pleeggasten hebben elk hun eigen leven. Ze gaan naar een dagcentrum, doen vrijwilligerswerk of gaan gewoon werken. Toch is het handig dat ze af en toe kunnen uitblazen in hun gastgezin. Vaak hebben ze er hun vertrouwd stekje. Ze kunnen zichzelf zijn en zijn écht een deel van het gezin. Sommige pleeggasten zijn nog maar net 21, maar ook oudere pleeggasten kunnen gewoon bij hun gastgezin blijven wonen. 

Ontdek het verhaal van deze pleeggasten.

Ramòn - 24 jaar

Ik was maar 6 maanden toen ik bij Belinda en Joris kwam wonen. Mijn mama en papa kwamen blijkbaar uit het buitenland en zij zijn vertrokken zonder mij. Toen ik 6 jaar was, ontdekten ze dat ik een licht mentale handicap heb. Ik heb Buitengewoon Onderwijs gedaan en werk nu in een sociale werkplaats. Ik doe ook veel aan atletiek bij een club voor mensen met een handicap. Ik woon nog bij Belinda en Joris. Ik weet niet of ik ooit alleen zal kunnen wonen. Belinda en Joris zeggen van wel. Maar intussen mag ik bij hen blijven wonen. Zolang ik wil.

Herman - 51 jaar

Volgende week gaan mijn broer André en zijn vrouw naar Rome. Ik ga niet mee. Ik vind reizen niet plezant. Ik ben graag thuis. Of bij Lisette. Daar is het ook plezant. Ik ga meestal naar Lisette als mijn broer eens weg wilt. We maken samen puzzels. Ik kan dat goed. Ik heb al een puzzel van 1000 stukjes gemaakt. Daar ben ik toch wel lang mee bezig geweest.

Lieve - 60 jaar

Ik had het wel door hoor, dat mama niet meer voor mij kon zorgen. Ze miste papa heel erg. En ze had zere knieën. Ik was wel bang. Waar moest ik naartoe? Op een dag kwamen Staf en Goedele op bezoek. Ze waren wel vriendelijk. We zagen elkaar vaker en ik ging eens bij hen logeren. Na een half jaar ben ik bij hen gaan wonen. Dat was in het begin heel raar maar nu is het goed. Mama is in een rusthuis en ik ga haar 2 keer per week bezoeken.

Tim - 33 jaar

Jef is mijn lievelingsbroer. We zijn goeie maten. Ik vond het dan ook plezant dat ik bij hem kon gaan wonen toen mama overleed. Hij is ook alleen. Onze zus helpt ons een beetje met het huishouden. Daar zijn we niet zo heel goed in. Ik ga ook bij haar logeren als Jef een paar dagen naar het buitenland moet voor het werk. En overdag ga ik naar het dagcentrum.

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.