Financiën en regelingen

Wanneer je als pleeggast in een gastgezin gaat wonen, moet je een deel bijdragen. Elke maand moet je 555,28 euro betalen aan je gastgezin, als je voldoende inkomen hebt. Je moet minstens 372,35 euro overhouden nadat je de vergoeding aan je gastgezin betaald hebt. Als je niet voldoende verdient, dan past de pleegzorgdienst het verschil bij. 

 

Dagcentrum

Als je naar een dagcentrum gaat, dan moet je het dagcentrum en je gastgezin voor een deel vergoeden. Ook daarbij moet je zeker 372,35 euro overhouden. Wanneer je niet voldoende geld op je rekening hebt, dan betaalt de overheid bij.

 

Ondersteunende pleegzorg

Als je voor korte periodes of enkel tijdens de weekends in je gastgezin woont, dan moet je een aanwezigheidslijst bijhouden. Die lijst krijg je van je pleegzorgdienst. Je noteert er de dagen op dat je in je gastgezin logeerde.

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.